KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán - Khối 10 TRƯỜNG THPT AN NGHĨASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN NGHĨA


              KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

                       Môn: Toán - Khối 10- Ngày 18/12/2019

                  Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:...................................................Lớp................. SBD: .............................


Câu 1 (1.0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Câu 2 (0.75 điểm). Xác định parabol , biết rằng parabol đó có đỉnh là .

Câu 3 (2.0 điểm). Giải các phương trình sau:   

Câu 4 (0.75 điểm). Giải hệ bất phương trình sau:      

Câu 5 (0.75 điểm). Cho ba số dương a, b, c. Chứng minh rằng

Câu 6 (0.75 điểm). Giải phương trình sau:

 Câu 7 (1.0 điểm).

 1. Cho hình bình hành. Chứng minh rằng

 2. Cho hình vuông ABCD cạnh a, có O là giao điểm của hai đường chéo. Hãy tính theo a.

Câu 8 (3.0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có

 1. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

 2. Tìm tọa độ điểm G là trọng tâm của tam giác ABC.

 3. Tìm chu vi của tam giác ABC.

 4. Tìm tọa độ điểm E sao cho

 5. Tìm tọa độ điểm M sao cho tam giác ABM là tam giác vuông cân tại B. ---HẾT---

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 10 

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

1.0 điểm

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

1.0 điểm

Tập xác định

0.25

Đỉnh

Trục đối xứng


0.25

BBT 

0.25

Đồ thị 

0.25

Câu 2

0.75 điểm

Xác định parabol , biết rằng parabol đó có đỉnh là .

.

0.75 điểm

Theo đề ta có


0.25


                       

0.25

Vậy parabol

0.25

Câu 3

2.0 điểm

 

1.0 điểm

0.250.25


0.25

0.25

1.0 điểm

ĐK

0.25


0.25

0.25

Vậy PT có nghiệm

0.25


Câu 4


0.75 điểm

Giải hệ bất phương trình sau:       


0.75 điểm


0.25

0.25

Vậy nghiệm hệ bpt là

0.25

Câu 5 0.75 điểm


Cho ba số dương a, b, c. Chứng minh rằng0.75điểm

Câu 6

0.75 điểm

Giải phương trình sau:    


  ĐK

Đặt  

 
0.25

PT trở thành:  0.25

 

So đk vậy  

0.25

Cậu 7 

1.0 điểm


 1. Cho hình bình hành. Chứng minh rằng

 2. Cho hình vuông ABCD cạnh a, có O là giao điểm của hai đường chéo. Hãy tính theo a.


a) cm đúng 

0.5

b)

0.5Câu 8 

3.0 điểm  

Câu 8 (3.0 điểm). 

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có

 1. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

 2. Tìm tọa độ điểm G là trọng tâm của tam giác ABC.

 3. Tìm chu vi của tam giác ABC.

 4. Tìm tọa độ điểm E sao cho

 5.  Tìm tọa độ điểm M sao cho tam giác ABM là tam giác vuông cân tại B.  1. 0.75 điểm


a)  


0.25

Để ABCD là hbh thì 

 


0.25


0.25

b)

0.5

c)  

0.25

 

0.25

d) 

0.25

HS tìm ra

0.25


e) 

Ta có 

0.25


Giải hệ trên tìm được 

0.5No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu