KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán - Khối 11 TRƯỜNG THPT AN NGHĨASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN NGHĨA


              KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

                        Môn: Toán - Khối 11- Ngày 18/12/2019

                  Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:...................................................Lớp................. SBD: .............................


Câu 1: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) .                     b) .  

c)

Câu 2: (1,75 điểm)

a) Tìm hệ số của trong khai triển của .

b) Giải phương trình:  .

Câu 3: (1,5 điểm) Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất sao cho:

a) Bốn quả lấy ra cùng màu.

b) Có ít nhất một quả màu trắng.

Câu 4: (0,75 điểm) Cho cấp số cộng biết

a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng.

b) Tính tổng của 50 số hạng đầu. 

Câu 5: (0,75 điểm) Cho đường tròncó phương trình . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số .

Câu 6: (1,25 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC, N là trung điểm của SA .

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

b) Chứng minh

Câu 7: (1,0 điểm) Cho hình chóp không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác Tìm giao điểm của và mặt phẳng


---HẾT---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN KHỐI 11

NĂM HỌC 2019 -2020

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

CÂU 1 

(3,0 điểm)1,0 điểm

0,25

Đk

   


0,25

    

0,25

0,25

1,0 điểm

Chia 2 vế cho 2

0,25

0,25

0,25
0,25

1,0 điểm

Đk


0,25


Đk 


0,25

So đk pt có nghiệm


0,25


0,25

Câu 2 

(1,75 điểm)a) Tìm hệ số của trong khai triển của .

1,0 điểm

Số hạng tổng quát trong khai triển là 

 


0,25

0,25

Theo đề

0,25

Hệ số cần tìm:     

0,25

b) Giải phương trình:  .

0,75 điểm

  • ĐK:  

  • Khi đó ta có:


0,25
0,25

Vậy phương trình có nghiệm là

0,25

CÂU 3 

(1,5 điểm) 

Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất sao cho:

a) Bốn quả lấy ra cùng màu.

b) Có ít nhất một quả màu trắng.


(1,5 điểm)

0,5

kí hiệu biến cố A:Bốn quả lấy ra cùng màu


0,25

0,25

: Có ít nhất một quả màu trắng

:Cả bốn quả lấy ra không có quả màu trắng nào

    0,25

0,25


Câu4: 

(0,75 điểm)

Cho cấp số cộng biết

a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng.

b) Tính tổng của 50 số hạng đầu. 

0,75 điểm

Ta có

0,25+0,25


0,25

Câu 5

(0.75 điểm)

Cho đường tròncó phương trình . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số .

(0.75 điểm)

(C): có tâm I(3; -5), bán kính R = 5   

0,25

I' là ảnh của I qua phép vị tự tâm O tỉ số

(C'): có tâm I'(-9; 15)  


0,25

bán kính R' = 15   

Pt

0,25

Câu 6

(1,25 điểm)

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC, N là trung điểm của SA .

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

b) Chứng minh


a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

0,75 điểm

Suy ra O là điểm chung của (SAC) và (SBD)0,25

S là điểm chung (SAC) và (SBD)0,25

0,25

b) Chứng minh

0,5 điểm

MN//AC (gt)

Suy ra0,5

Câu 7

(1,0 điểm)

Cho hình chóp không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác Tìm giao điểm của và mặt phẳng


Gọi 

0,25


0,5

0,25


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu