KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 MÔN:...TOÁN...... KHỐI 10 

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

MÔN:...TOÁN...... KHỐI 10

Thời gian làm bài:....90 phút

Đề thi gồm .01 trang,  .06 câu.

Bài 1. ( 1.0 điểm)  Cho Parabol  (P) có phương trình : , biết rằng (P) đó có  trục đối xứng là đường thẳng  x = 1 và đi qua điểm . Tìm a ,b. 


Bài 2. ( 3.0 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau

1/ 2/ 3/ 

Bài 3. ( 2.0 điểm)  

1/ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn  

2/ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho  3 số a ,b, c > 0 . Chứng minh

Bài 5. (1,5 điểm) Cho tam giác ABCAB = 4 , AC = 6  và góc , gọi  M  là trung điểm của AB , N  trên cạnh AC sao cho

1/ Tính và  độ dài  BC

2/ Biểu  diễn  theo . Tính

Bài 6. (1,5 điểm)  Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A, B, C có  A(1; 3), B(5; 7), C(8; 4),

1/  Chứng minh A,B,C là 3 đỉnh một tam giác. Tính chu vi tam giác ABC  

2/ Gọi  H  là trực tâm của tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm H

------HẾT-----
Đáp án Toán 10 học kỳ 1 – 2019-2020

Bài 1:  Cho (P) .......

c = -1

Trục đối xứng  x = 1

1/

   

2/

3/ 

Đặt ẩn phụ :.


Hệ phương trình trở thành

        Vậy hệ pt có nghiệm  duy nhất  (2;6)

Bài 3. ( 2.0 điểm)  

1/ Tìm m .. pt .... thỏa mãn  

PT có 2 nghiệm pb  Δ’ =  4- 2m  > 0 m < 2

Theo đ lý Viet

KL :  m = 3 thỏa ycbt

2/ Tìm  m để pr có hai nghiệm dương pb

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương

Bài 4. (1,0 điểm) Cho  3 số a ,b, c > 0 . Chứng minh .......

Áp dụng BDT CS cho  3 cặp a2,bcb2,acc2,ab

Suy raBài 5. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 4 , 

AC = 6  và góc , gọi  M  là trung điểm của AB , N  trên cạnh AC sao cho

1/  Tính và  độ dài  BC

2/ Biểu  diễn  theo . Tính


Bài 7. (1,5 điểm) tam gíac ABC có  A(1; 3), B(5; 7), 

C(8; 4)

1/Chứng minh A,B,C là 3 đỉnh một tam giác. 

Tính chu vi tam giác ABC  

Ta có

       không cùng phương

       A,B,C là 3 đỉnh một tam giác

2/ Gọi  H  là trực tâm của tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm H. 

Cách 1: Gọi H(x; y)

Tọa độ H thỏa 

Cách 2:

Ta có AC2 + BC2 = 50 = AC2

tam giác ABC vuông tại B 

trực tâm H trùng B  => H(5;7)------ HẾT----


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu