ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – KHỐI 10 Trường THPT Trường Chinh  Sở Giáo Dục – Đào Tạo TPHCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Trường THPT Trường Chinh Năm học 2019 – 2020

MÔN TOÁN – KHỐI 10

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 90 phút

Họ và tên thí sinh : Số báo danh :


Bài 1(1 điểm): Tìm tập xác định của hàm số 

Bài 2 (1 điểm): Viết phương trình đường thẳng d biết d đi qua điểm và song song với đường thẳng

Bài 3(1,5 điểm): Giải các phương trình sau:

            a)                                             b)

Bài 4 (2 điểm)

  1. Giải và biện luận phương trình.

  2. Cho phương trình: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa: .

Bài 5 (1 điểm). Chứng minh rằng: ∀x, y > 0.

Bài 6(0.5 điểm) Chứng minh rằng ta có :

Bài 7(2điểm): Cho có A(2;3)  B(-1;-1)  C(6;0) 

  1. Tính độ dài AB,AC,BC suy ra vuông cân.

  2. Tìm tọa độ điểm M thỏa

Bài 8 (1 điềm):Cho tam giác ABC. góc A bằng . Tính BC và diện tích tam giác ABC. 


HẾT


Sở Giáo Dục – Đào Tạo TPHCM ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I

Trường THPT Trường Chinh Năm học 2019 – 2020

MÔN TOÁN – KHỐI 10

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 90 phút


Bài 1(1đ):

Bài 2 (1đ): Viết phương trình đường thẳng d biết d đi qua điểm và song song với đường thẳng

Gọi

Ta có (0,5)

d qua M (0,25)

Vậy (0,25)

Bài 3 (1,5 đ): Giải các phương trình sau:

            a)

 b)


Bài 4. (2đ)

  1. Giải và biện luận phương trình.

TH1: : PT có nghiệm duy nhất:

TH2: : : PT có nghiệm tùy ý


  1. Cho phương trình: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa: .

Bài  5 (1đ) (đpcm).


Bài 6 :(0.5 đ)

Bài 7 (2đ): 

  1. AB=5 ; AC=5 ;  BC =

Ta có BC2=AB2+AC2  và AB=AC  suy ra đpcm.

Bài 8 (1đ).

Ta có:

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu