GIẢI TÍCH 1 SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA: ………………..

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2010-2011


 

 


ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 1

Dành cho lớp :          DCT 1101

Thời gian làm bài:  90 phút.( không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Tìm các giá trị của căn bậc 3 của số phức .

Câu 2: Tính các giới hạn:

1)    

2)    

Câu 3:

1)     Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong  tại điểm .

2)     Tính  tại  nếu

Câu 4:

Cho hàm số

Tìm tham số a để hàm số đã cho liên tục tại

Câu 5: Tìm công thức khai triển MacLaurin của hàm số  đến .

Từ đó áp dụng tính gần đúng .

Câu 6: Hãy tìm hệ số của  trong khai triển MacLaurin của hàm số

                                               

 

HẾT

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu