GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 01      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

       KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                            HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013


MÔN: GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: CLI1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1:
Tính các tích phân bội sau:

a)     .

b)     .

Câu 2
Tính tích phân đường và tích phân mặt sau :

a)      trong đó L là đường ellipse có phương trình  lấy theo chiều dương.

b)     , S là nửa mặt cầu phía trên của khối cầu.

Câu 3:
Giải các phương trình vi phân sau:

a)     .

b)     .

.....................................................................................................................................................................

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu