Giải Tích 4 SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA: Toán - Ứng dụng

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ THI HỌC PHẦN:            GIẢI TÍCH 4 .

DÀNH CHO LỚP:     DTO 1091-DTO1092.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 phút.( không kể thời gian phát đề)

( sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài)

Câu 1: Tính  với (C) là cung  nằm trong phần tư thứ tư của hệ trục tọa độ.

Câu 2: Tính  với (C) là cung  và  đi ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 3: Tính  với  ( C ) là cung  ngược chiều kim đồng hồ nối (2,0) tới ( 0, 2)

Câu 4:  Dùng định lý Green tính

                                                     

trong đó ( C) là đường tròn  theo chiều dương.

Câu 5: Tính

                                                                

 trong đó  là phần mặt nằm giữa

Câu 6:  Tính , D là miền giới hạn bởi paraboloid   và hình trụ .

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu