Giải tích 4 (tt)TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                            KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

          KHOA: Toán-Ứng dụng                                        Học kỳ 2. Năm học 2012-2013

ĐỀ THI HỌC PHẦN: Giải tích 4                                                                           ĐỀ SỐ : 2.

DÀNH CHO LỚP: CTO1111 và CTO1112.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút ( không kể thời gian phát đề).

Sinh viên được sử dụng tài liệu.

 

Bài 1 (2 điểm)

Tính tích phân , ở đây  là quả cầu tâm  bán kính 1.

Bài 2 (2 điểm)

Tính tích phân , , ở đây  là quả cầu tâm  có bán kính 1.

Bài 3 (2 điểm)

Tính tích phân  , ở đây  là đường cong  xác định bởi .

Bài 4 (4 điểm)

Tính tích phân

,

ở đây  là mặt xác định bởi , vector pháp tuyến có các thành phần dương.

 

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu