GIẢI TÍCH SỐ. ĐỀ SỐ: 02.     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH SỐ. ĐỀ SỐ: 02.

DÀNH CHO LỚP: DTO1091 & DTO1092.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả tính toán lấy 5 chữ số thập phân.

Câu 1:

X

0

1

2

3

4

y = f (x)

1,00

3,85

6,50

9,35

12,05

Cho bảng giá trị của hàm số   y = f (x)   
Tìm đa thức bậc hai xấp xỉ với f(x) và tính gần đúng  .

Câu 2:

Cho tích phân

                               

Hỏi phải chia đoạn  thành ít nhất bao nhiêu đoạn con bằng nhau để khi dùng công thức Simpson thì sai số (tuyệt đối) không vượt quá .

Câu 3:

Dùng phương pháp lặp đơn tính gần đúng nghiệm của phương trình

                                               

trên khoảng phân li nghiệm  với sai số không vượt quá .

Câu 4:

Dùng phương pháp lặp đơn giải gần đúng nghiệm của hệ phương trình sau:

                            

Tính lặp hai lần, lấy xấp xỉ đầu  và đánh giá sai số.

------------------ Hết  ------------------

·        Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu