Toán A3 (tt)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN            KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

  KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG              HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013


ĐỀ THI HỌC PHẦN: TOÁN A3.

DÀNH CHO LỚP: DDT1121 và DDT1122.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1

a)     Tính vi phân toàn phần của hàm  ẩn trong phương trình
                            
.

b)    Tìm cực trị địa phương của hàm số .

Câu2:
          Tính với D là miền giới nội giới hạn bởi đường tròn  và
.

 

Câu 3:

          Cho tích phân , với C là đường tròn  có chiều ngược với chiều kim đồng hồ.

a)      Tính K trực tiếp.

b)     Tính K theo công thức Green.

Câu 4:

Giải các phương trình vi phân sau:

a)      .

b)     .

-------------------Hết----------------------

* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu