TOÁN A3.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                        KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN- ỨNG DỤNG                           HỌC KỲ: II.  NĂM HỌC:  2012-2013

                      -----------                                                                       ------------

ĐỀ THI HỌC PHẦN:   TOÁN A3.                                                                  ĐỀ SỐ: 01.

Dành cho sinh viên lớp CKD1121 và CKT1121                                                            

Thời gian làm bài:    90 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. (2điểm)

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:

trên .

Câu 2. (2điểm)

Tính tích phân:

, với  giới hạn bởi: .

Câu 3. (3điểm)

Tính các tích phân đường:

a)     ,  là đoạn thẳng nối  và .

b)     ,  là chu vi tam giác ABC ngược chiều kim đồng hồ, với .

Câu 4. (3điểm)

a)     Tính tích phân mặt loại một:

,  là phần mặt nón .

b)     Áp dụng công thức Ostrogradski, tính:

,  là phía ngoài của hình lập phương .

.........................Hết.....................

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu