Toán cao cấp (tt) Luật-SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA LUẬT

 


KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2010-2011


 

Môn thi: Toán cao cấp

Dành cho lớp : DLU 1101

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (3 điểm)

Tính các giới hạn sau:


 

1)                    

2)    


Câu 2: (2điểm)

Cho hàm số

Tìm a để hàm số đó liên tục với mọi  thuộc .

Câu 3: (5 điểm)

Kiểm tra các gói đường loại 1kg trong một siêu thi, ta có kết quả sau:

 

Khối lượng (kg)

0,95

0,96

0,97

0,99

1,00

1,01

1,03

Số gói

19

30

32

8

2

3

6

 

a)     Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận việc đóng gói đảm bảo yêu cầu hay không?

b)     Hãy ước lượng tỉ lệ số gói đường có khối lượng dưới mức quy định với độ tin cậy 95,44%.

Cho biết giá trị của hàm số Laplace  .

HẾT

 

Sinh viên KHÔNG sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu