Bài Tập Hình Học 9Cho (O;R);M là điểm nằm ngoài (O) sao cho OM=2R;Kẻ 2 tiếp tuyến MA & MB với (O).Điểm H chạy trên cung nhỏ AB.Qua H kẻ tiếp tuyến thứ 3 của đường tròn cắt MA & MB lần lượt tại C & D;OC & OD cắt AB lần lượt tại I & K
a.Chứng minh tam giác ABC đều
b.Chứng minh tứ giác AOCK,BOID nội tiếp
c.Chứng minh OH,DI,CK đồng quy
d.Chứng minh tứ giác CIKD nội tiếp
e.(*)Chứng minh IK/CD không phụ thuộc vào vị trí của H (=1/2)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu