ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG (tt)TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC VÀ TNGV

MÔN THI: KINH TẾ LƯỢNG

LỚP:  DKE 31106

Thời gian làm bài: 90 phút

                                    Sinh viên không được sử dụng tài liệu để làm bài

 

Câu 1. Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng và tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh A qua 5 năm liên tiếp như sau :

 

Lãi suất ngân hàng (%)

10

12

15

18

20

Tổng vốn đầu tư (tỉ đồng)

50

48

40

37

35

 

a.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính của tổng đầu tư theo lãi suất ngân hàng và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.

b.           Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể , với độ tin cậy 95%.

c.             Dự báo giá trị trung bình của tổng vốn đầu tư khi lãi suất ngân hàng là 13%, với độ tin cậy 95%.

d.           Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư không?

 

Câu 2. Người ta cho rằng tổng vốn đầu tư (Y : tỉ đồng) không chỉ phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng ( : %) mà còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP ( : %). Với số liệu gồm có 20 quan sát, người ta ước lượng được mô hình sau :

                    

a.     Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

b.     Với mức ý nghĩa 5%, mô hình trên có phù hợp không?

Hết

Cho biết


Đáp án

Đề thi học phần : Kinh Tế Lượng. Đề số 1

Dành cho lớp : DKE 31106.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

 

 

7.0điểm

a)

Từ bảng số liệu ta tính được

(2.0đ)

 

0.5đ

 

0.5đ

 

 

0.5đ

 

Giải thích đúng ý nghĩa hệ số hồi quy

0.5

b)

 

(2.0đ)

 

TSS= . ESS =

RSS= TSS – ESS =  6.470588235

 

0.5đ

 

C=

0.5đ

 

0.5đ

 

 

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy là

0.5đ

c)

 

1.5 đ

 

Khi X0 = 13 thì

0.5đ

 

0.5đ

 

Khoảng ước lượng cho tổng vốn đầu tư trung bình là:

0.5đ

d)

 

1.5đ

 

Ta kiểm định giả thuyết

Ta dùng thống kê T=. Nếu H đúng thì T = -8.917806498

>C=  nên ta bác bỏ giả thuyết H.

Vậy lãi suât ngân hàng có ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư.

0.5đ

 

 

 

 

0.5đ

 

 

 

0.5đ

 

Câu 2

 

3điểm

a)     

 

(1.5đ)

 

Nêu ý nghĩa đúng 3 ý.

 

b)     

 

(1.5đ)

 

Kiểm định giả thiết H0: R2=0;H1: R2>0.

Theo đề bài ta có .Với mức ý nghĩa 5%, phân phối Fisher với (k-1;n-k) = (2;17) cho C= 3.592.  Vì  nên ta bác bỏ giả thiết H0. Vậy : Mô hình phù hợp.

0.5đ

0.5đ

 

 

0.5đ

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu