KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Toán cao cấp A1 (tt)TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn thi: Toán cao cấp A1            

Dành cho lớp: DSI1111

Thời gian làm bài: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

                                    (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

 

Câu 1: Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m:

                       

Câu 2: Cho ma trận . Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A.

Câu 3: Tính vi phần toàn phần của hàm số

Câu 4: Giải phương trình vi phân:

Hết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu