GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 02.       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

        KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

 


HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 02.

DÀNH CHO LỚP: CKM1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1:  Tính các tích phân sau:

Câu 2:  Xét sự hội tụ các tích phân sau:

Câu 3:Xét sự hội tụ các chuỗi số sau:

Câu 4 : Tìm miền hội tụ các chuỗi hàm sau:

.....................................................................................................................................................................

HẾT

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu