GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 02. (tt)       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

        KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

 


MÔN: GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 02.

DÀNH CHO LỚP: CLI1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1: 

Tính các tích phân bội sau:

a)      với .

b)     , trong đó .

Câu 2

Tính tích phân đường và tích phân mặt sau :

a)      

b)      với S là nửa mặt cầu phía trên của hình cầu .

Câu 3:

Giải các phương trình vi phân sau:

a)    

b)    

----------------------Hết----------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu