GIẢI TÍCH 2. eTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG
-----------

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 – 2013
-------------

ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2.                                                                                   ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: DKM1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1: (4 điểm)

Tính các tích phân sau:

a.      .

b.     .

c.      .

d.     .

Câu 2: (3 điểm)

Khảo sát sự hội tụ của các tích phân:

a.     .

b.     .

Câu 3:  (2 điểm)

Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:

a.     .

b.     .

Câu 4: (1 điểm)

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa: .

.....................................................................................................................................................................

HẾT


                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề

 


Đáp án đề sô 1- Giải tích 2-DKM1121

 

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

1

a)       

Đặt ;.

 

 

 

0.5

 

.

 

0.5

 

b)      

Đặt ;

 

 

 

0.5

 

Đặt ;

 

 

 

0.5

 

c)       

. Đặt

 

0.5

 

 

0.5

 

d)      

Đặt .

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

Tổng điểm câu 1: 4điểm

 

2

a)       

  • hội tụ.

Đặt   

  •  và hội tụ .

Suy ra  hội tụ   hội tụ

Suy ra   hội tụ

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0.5

 

 

 

 

 

 

  

     0.5

 

 

 

b)      

Đặt .     

 

 

0.5

 

 hội tụ   hội tụ

 

0.5

 

 

Tổng điểm câu 2: 2điểm

 

3

a)       

Đặt

 

 

 

 

 

0.5

 

Suy ra  phân kỳ.(d' Alembert)

 

 

 

 

 

0.5

 

b)      

  • .  Đặt , ta có: ;;.

Áp dụng định lý Leibnizt ta có  hội tụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

  • hội tụ tuyệt đối. Suy ra chuỗi đã cho hội tụ.

 

0,5

 

 

Tổng điểm câu 3: 2điểm

 

4

 

 

Đặt ,   .

 

 

 

 

0.5

 

 

 là chuỗi điều hòa nên phân kỳ.

là chuỗi Leibnizt.

Suy ra miền hội tụ là .

 

 

 

 

 

    0.5

 

 

 

Tổng điểm câu 4: 1điểm

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu