GIẢI TÍCH 2. gTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

--------------

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 – 2013

--------------

ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2.                                                         ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: DCT1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1: (4 điểm) Tính các tích phân sau:

a.      .

b.     .

c.      .

d.     .

Câu 2: (3 điểm) Khảo sát sự hội tụ của các tích phân:

a.     .

b.     .

Câu 3: (2 điểm) Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:

a.     .

b.     .

Câu 4: (1 điểm) Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa: .

.....................................................................................................................................................................

HẾT


                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề


 

 

Đáp án GIẢI TÍCH 2-DCT1121-ĐỀ SỐ 2

 

Câu 1

 

 

a.(1 điểm)

Đặt ;.

 

 

 

0.5

 

.

 

0.5

b.(1 điểm)

Đặt ;

 

 

 

0.5

 

Đặt ;

 

 

 

0.5

c.(1 điểm)

. Đặt

0.5

 

0.5

d.(1 điểm)

Đặt ;.

 

 

0.5

 

.

 

0.5

Câu 2

 

 

a.(2 điểm)

  • hội tụ.

Đặt   

  •  và hội tụ .

Suy ra  hội tụ   hội tụ

Suy ra   hội tụ

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

  

     0.5

 

 

b.(1 điểm)

Đặt .     

 

 

0.5

 

 hội tụ   hội tụ

 

0.5

Câu 3

 

 

a.(1 điểm)

Đặt

 

 

 

 

 

0.5

 

Suy ra  hội tụ.(d' Alembert)

 

 

 

 

 

0.5

b.(1 điểm)

  • .  Đặt , ta có: ;;.

Áp dụng định lý Leibnizt ta có  hội tụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

  • hội tụ tuyệt đối. Suy ra chuỗi đã cho hội tụ.

 

0,5

Câu 4

(1 điểm)

Đặt ,  

 

 

 

 

0.5

 

 là chuỗi điều hòa nên phân kỳ.

là chuỗi Leibnizt

Suy ra miền hội tụ là

 

 

 

 

 

    0.5

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu