Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương TrìnhGiải Bài toán bằng cách lập hệ phương trình
2 công nhân làm chung 1 công việc thì mất 40h. Ng thứ nhất lm 5h, ng thứ 2 lm 6h thì hoàn thành 2/15 công việc. Hỏi mỗi ng lm thì mất bao nhiu h để hoàn thành công việc
Gọi x là khả năng làm việc của người thứ nhất trong 1 giờ
Gọi y là khả năng làm việc của người thứ hai trong 1 giờ
Ta có:
40x+40y=1 (1 công việc theo đề bài cho)
5.x+6.y=2/15
Giải hệ trên ta được:
X=1/60, y=1/120

Vậy để người thứ nhất làm xong công việc thì mất 60 giờ, còn người thứ 2 thì mất 120 giờ.
1 comment:

  1. Một đội thủy lợi phải sửa chữa một đoạn đê trong một thời gian nhất định. Biết rằng nếu bớt đi 3 người thì đội phải làm kéo dài thêm 6 ngày. Còn nếu thêm 2 người thì đội hoàn thành công việc trước 2 ngày. Hỏi đội đó có bao nhiêu người và kế hoạch dự định là bao nhiêu ngày? (Cho năng suất của mỗi người như nhau)

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu