TOÁN CAO CẤP A1-DSI-SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA: SPKH Tự nhiên

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2010-2011


 

 


ĐỀ THI HỌC PHẦN:            TOÁN CAO CẤP A1.

DÀNH CHO LỚP:     DSI 1101.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút.( không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Biện luận theo tham số thực m số nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

.

Câu 2: Cho hai ma trận

.

a)     Chứng minh ma trận A khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo ;

b)     Tìm ma trận X thỏa mãn .

Câu 3: Tính các đạo hàm riêng cấp một và vi phân cấp một của hàm số sau

                                                .

Cậu 4: Tính tích phân hai  lớp

 với miền .

HẾT

Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu