Toán cao cấp DLUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA LUẬT

 


KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2010-2011


 

Môn thi: Toán cao cấp

Dành cho lớp : DLU 1101

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)

Tính các giới hạn sau:


 

1)                            

2)     .


Câu 2: (2điểm)

Cho hàm số

Tìm a để hàm số đó liên tục với mọi  thuộc .

Câu 3: (5 điểm)

Cho X là năng suất lúa ở một khu vực (đơn vị tính tạ/ha). Điều tra ở một số thửa ruộng ta có

 

X(tạ/ha)

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

N

6

18

28

40

16

N: số thửa ruộng

a)     Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của toàn vùng với độ tin cậy 96%.

b)     Những thửa ruộng đạt năng suất trên 45tạ/ha là những thửa ruộng đạt năng suất cao. Người ta nhận định tỷ lệ những thửa ruộng đạt năng suất cao chiếm 50%. Theo bạn nhận định đó đúng không, với mức ý nghĩa 5%.

Biết

 

HẾT

Sinh viên không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không  giải thích gì thêm.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu