Toán cao cấp A1 (tt)TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn thi: Toán cao cấp A1              

Dành cho lớp: DSI1121

Thời gian làm bài: 90 phút

                             (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m:

                  

Câu 2: Cho ma trận . Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A.

Câu 3: Tính vi phần toàn phần của hàm số

Câu 4: Giải phương trình vi phân:

Hết

 


 

Đáp án:

Câu 1:

            Biến đổi sơ cấp theo dòng ta đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương trình tương           đương sau:

           

            Biện luận:

1)      2m+30m≠- 3/2

Khi đó hệ (1) vô nghiệm nên hệ đã cho cũng vô nghiệm

2)      Nếu m=3/2 thì hệ (1) tương đương với

Chọn x4= α; x5=β, ta tính được

Vậy khi m=-3/2, hệ đã cho có vô số nghiệm với 2 ẩn tự do.

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Hết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu