ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Toán A1TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn thi: Toán A1               

Dành cho lớp: CDT1121

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                    Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (3điểm) Tính các giới hạn

a)    

b)   

Câu 2: (1điểm) Tính đạo hàm  của hàm sô ẩn định bởi

           

Câu 3: (3điểm) Tĩnh các tích phân :

a)    

b)   

Câu 4: (2điểm) Tính tích phân suy rộng

Câu 5: (1điểm) Xét sự hội tụ của chuỗi số

Hết


 

Câu

 

Điểm

1:

a)

0.5 đ

0.5đ

0.5đ

 

b)

0.5đ

0.5đ

0.5đ

2

0.5đ

0.5đ

3:

a)

0.5đ

0.5đ

0.5đđ

 

b) =

0.5đ

 

0.5

 

0.5đ

4

o.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

5

phân kỳ

 

Hết

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu