Toán cao cấp (tt) SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA LUẬT

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn thi: Toán cao cấp(84302)                

Dành cho nhóm/ lớp: 01-02/ DLU1111

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

                                    Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1:

            Cho hàm số

                                                                            

                                   

            Định tham số a để hàm sô sau liên tục tại x=0.

Câu 2:

            Tính các tích phân sau:

1)          

2)       

Câu 3:

      Cân thử 100 trái cây của một nông trường, ta có kết quả sau đây:

Khối lượng (g)

Số trái

35-55

3

55-75

10

75-95

25

95-115

35

115-135

20

135-155

155-175

6

1

 

1)     Hãy ước lượng khối lượng trung bình của trái cây ở nông trường với độ tin cậy 90,10%.

2)     Xem trái cây có khối lượng nhiều hơn 95 gam là trái cây loại một. Hãy ước lượng tỉ lệ trái cây loại một với độ tin cậy 95,45%.

Hết


 

Đáp án :

Câu 1:

            Hàm sô y liên tục tại x=0 khi và chỉ khi

Câu 2:

1)     Đặt 

           Tích phân bất định             
2) Áp dụng tích phân từng phần

                  Đặt     

      Tích phân xác định

Câu 3:

      Từ bảng số liệu ta tính:

                 

1)     Theo đề bài ta có =0,9010⇒φ(Z/2)=1/2- ∝/2=0,4505

                  Tra bảng hàm số Laplace, ta được Z/2=1,65. Từ đó ta có                                                  

                  Vậy khối lượng trung bình của trái cây ở nông trường là μ= 101,2 ±3,9437                               hay khoảng ước lượng của μ là (97,2563;105,1437).

2)     Theo đề bài n = 100, ,

                  Do đó

                  Tỉ lệ trái cây loại hai là P = 0,62±0,097, hay khoảng ước lượng của P là                         (0,523%;0,717%).

Hết

 

 

 

 


Khối lượng (g)

Số trái

Xini

45

3

 

65

10

 

85

25

 

105

35

 

125

20

 

145

165

6

1

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu