ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 11 TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆTSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT

MÔN TOÁN - LỚP 11


Ngày:   17/12/2019

Thời gian: 90 phút

Họ và tên:…………………………………………………………SBD:……………………….

NỘI DUNG ĐỀ: 

Câu 1.  (2,0 điểm)  Giải các phương trình sau:

a)     b) c)

Câu 2. (1,0 điểm) Một cái hộp đựng 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đỏ. 

a) Có bao nhiêu cách chọn ra 3 quả cầu tùy ý?

b) Có bao nhiêu cách chọn 3 quả cầu sao cho có ít nhất 2 quả cầu đỏ?

Câu 3.  (1,5 điểm) Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ.

Câu 4. ( 1,0 điểm)  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton:  

Câu 5. ( 1,0 điểm) Tìm số hạng đầu tiên, công sai vàcủa cấp số cộng biết rằng:  

Câu 6. ( 3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD và SB.

a) Chứng minh BD // (MNP)

b) Tìm giao tuyến  (MNP) và (SBC).

c) Tìm giao điểm Q của SC và (MNP).

d) Gọi K là giao điểm của MN và AC. Tính tỉ số

e) Tìm thiết diện của hình chóp với (MNP). 

Câu 7. ( 0,5 điểm) Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa tháp 15 tầng, cần tính tổng diện tích các mặt sàn để lát gạch men. Biết rằng diện tích mặt sàn tầng dưới cùng là 95,5 m2. Diện tích mặt sàn trên bằng 0,9 diện tích mặt sàn dưới liền kề. Mỗi viên gạch men có diện tích là 25x25= 625 cm2=0,0625 m2. Hãy tính xem người thợ cần phải mua bao nhiêu viên gạch men? (Quy ước làm tròn nếu số viên gạch là số thập phân: 3198,15 viên thì ta phải mua số viên gạch là 3199 viên để sử dụng).

-----HẾT----

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm).
ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ

LƯU Ý: học sinh có thể làm bằng nhiều cách khác nhau, nên GV phải linh hoạt trong vấn đề chấm và thang điểm cho phù hợp với bài giải theo cách khác- đây chỉ là đáp án đề nghị.


Câu

Đáp án chi tiết

Thang điểm

1

Với

 

A

0.75đ

 

0.25

0,25

0.25

B

0.75đ

TH1: (vô lí)

0,25

TH2: ta biến đổi

 0,25

 


 

0,25

c

0,5đ

 
 

0.250,25

2

A

Một cái hộp đựng 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đỏ. 

a) Có bao nhiêu cách chọn ra 3 quả cầu tùy ý?

0,5đ

- Số cách chọn 3 quả cầu từ tổng số 10 quả cầu là tổ hợp chập 3 của 10 phần tử


Suy ra số cách chọn là: cách

0,25x2

B

b)Có bao nhiêu cách chọn 3 quả cầu sao cho có ít nhất 2 quả cầu đỏ?

0,5đ

TH1: Chọn 2 quả cầu đỏ, 1 quả cầu trắng:

cách

0,25

TH2: Chọn 3 quả cầu đỏ: 1 cách

Suy ra tổng số cách chọn là 22 cách

0,25

3

A

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ.

1.5đ

Số phần tử của không gian mẫu là: 

 

Chọn chỗ cho học sinh nam thứ nhất có 6 cách.

Chọn chỗ cho học sinh nam thứ hai có 4 cách (không ngồi đối diện học sinh nam thứ nhất)

Chọn chổ cho học sinh nam thứ ba có 2 cách (không ngồi đối diện học sinh nam thứ hai)

Xếp chổ cho ba học sinh nữ có: 3! Cách


0.25

0,25 

0.25

Gọi A là biến cố " Mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một hs nữ"

Thì  


0,25

Suy ra  

0,5

4


Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  

1.0đ

Ta có số hạng tổng quát của khai triển là:  

0,5

Số hạng không chứa x tương ứng với k = 6

0,25

Do đó số hạng không chứa x là  

0,25

5

A

1.0đ

0,250.25

 

0,25


0.25

6

A

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD và SB.


a) Chứng minh BD // (MNP)
0.75đ

Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABD


Suy ra MN // BD

0,25

 

0,25

Suy ra DB // (PMN)

0,25

B

b)Tìm  giao tuyến của (PMN) và (SBC). 


0,75đ

  nên P là điểm chung thứ nhất 

0,25

Trong (ABCD) gọi H là giao điểm của BC và MN thì:

do đó H là điểm chung thứ hai

Suy ra giao tuyến của (PMN) và (SBC) = PH


0,25

0,25

C

Tìm giao điểm Q của SC và (MNP).


0,5đ

Trong (SBC) gọi Q là giao điểm của PH và SC

Suy ra  

0,25

Suy ra Q là giao điểm của PH và (SCD)

0,25

D

Gọi K là giao điểm của MN và AC. Tính tỉ số

0,5đ

KQ là giao tuyến của (SAC) và (PMN). Mặt khác PM là đường trung bình của tam giác SAB nên PM // SA

0,25

Ta có:

Theo định lý Thales ta có   
0,25

E

Tìm thiết diện của hình chóp với (MNP). 


0.5đ

Ta có: Với T thuộc SD.

0,25

Suy ra thiết diện tạo bởi hình chóp là ngũ giác TQPMN

0,25

7


Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa tháp 15 tầng, cần tính tổng diện tích các mặt sàn để lát gạch men. Biết rằng diện tích mặt sàn tầng dưới cùng là 95,5 m2. Diện tích mặt sàn trên bằng 0,9 diện tích mặt sàn dưới liền kề. Mỗi viên gạch men có diện tích là 25x25= 625 cm2=0,0625 m2. Hãy tính xem người thợ cần phải mua bao nhiêu viên gạch men? (Quy ước làm tròn nếu số viên gạch là số thập phân: 3198,15 viên thì ta phải mua số viên gạch là 3199 viên để sử dụng).

0,5

Từ đề bài ta có:

 

(m2)

0,25Số viên gạch cần dùng là:  

Suy ra số gạch cần mua là: 12134 viên.

0.25


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 11

Ngày: 11/12/2019

Thời gian: 90 phút

Mã đề: 01


I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

Người giỏi ăn nói cũng là người có tài lắng nghe. Phần lớn mọi người đều mong muốn có người lắng nghe câu chuyện của mình. Bởi vậy, chúng ta thường hiếm khi có ấn tượng xấu với người biết lắng nghe câu chuyện của mình. Đối với những người chưa biết cách nói chuyện cho hay, trước hết hãy cố gắng trở thành người biết lắng nghe. Nhờ có sự lắng nghe mà cuộc hội thoại sẽ được mở rộng và phát triển một cách thuận lợi, trôi chảy.

Trường hợp bản thân mình có điều muốn nói cũng giống như vậy, trước khi bạn bắt đầu câu chuyện, hãy lắng nghe thật tốt đã. Nếu bạn thường xuyên để ý tới việc hiện tại đối phương muốn hay không muốn nghe chuyện của mình, bạn sẽ trở nên giỏi trong việc lắng nghe nội tâm đối phương. Nhờ đó, cuộc hội thoại không biến thành sự độc thoại của một bên nào đó. Trong cuộc trò chuyện, có lúc bạn nên hỏi đối phương rằng "bạn thấy thế nào?", có lúc bạn cần tỏ thái độ đồng cảm như "đúng thế nhỉ", "có lý", khi đó câu chuyện sẽ trở nên lôi cuốn hơn.

(Trích Hộ chiếu hạnh phúc – Ehara Hiroyuki)

Câu 1 (1.0 điểm): Theo tác giả, khi giao tiếp phần lớn mọi người đều mong muốn điều gì? Trong cuộc đối thoại, để câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn chúng ta nên làm như thế nào?

Câu 2 (1.0 điểm): Nêu thông điệp và đặt một tựa đề cho đoạn trích trên.

Câu 3 (1.0 điểm): Theo anh/chị, để việc giao tiếp đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi người cần rèn luyện điều gì? (nêu ít nhất 4 điều)

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Có ý kiến cho rằng: "Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm rất quan trọng trong thế kỷ 21". Anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 từ) nói lên tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hiện nay.

Câu 2 (5.0 điểm): Phân tích tâm trạng nhân vật Liên trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam.

---------------------------------------------------------- HẾT -------------------------------------------------------SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 11

Ngày: 11/12/2019

Thời gian: 90 phút


I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm) 


Câu 1 (1.0 điểm): Theo tác giả, khi giao tiếp phần lớn mọi người đều mong muốn điều gì? Trong cuộc đối thoại, để câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn chúng ta nên làm như thế nào?

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

- Phần lớn mọi người đều mong muốn: có người lắng nghe câu chuyện của mình.

- Trong cuộc đối thoại, để câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn chúng ta nên:

+ có lúc nên hỏi đối phương rằng "bạn thấy thế nào?".

+ có lúc chúng ta cần tỏ thái độ đồng cảm như "đúng thế nhỉ", "có lý".

(0.5 điểm)


(0.25 điểm)

(0.25 điểm)

Không đạt

HS trả lời sai hoặc không trả lời

(0.0 điểm)


Câu 2 (1.0 điểm): Nêu thông điệp và đặt một tựa đề cho đoạn trích trên.

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

- Thông điệp của văn bản: Trong giao tiếp, để cuộc hội thoại được mở rộng, phát triển thuận lợi, trô chảy cần phải có sự lắng nghe.

- Nhan đề: Chú ý đến cách nói chuyện, Lắng nghe – đường đến tâm hồn, nghệ thuật giao tiếp,…

(0.5 điểm)


(0.5 điểm)

Mức chưa tối đa

HS trả lời đúng 1 trong 2 ý trên

(0.5 điểm)

Mức chưa tối đa

HS trả lời lan man, chưa nêu rõ thông điệp của văn bản hoặc nhan đề dài dòng, không hướng vào nội dung văn bản

(0.25 điểm)

Không đạt

HS không trả lời hoặc nêu không đúng thông điệp hay nhan đề của đoạn văn.

(0.0 điểm)


Câu 3 (1.0 điểm): Theo em, để việc giao tiếp đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi người cần rèn luyện điều gì? (nêu ít nhất 4 điều)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

- HS có thể trả lời theo những kỹ năng cần rèn luyện để việc giao tiếp đạt hiệu quả cao. Dưới đây là một vài gợi ý:

+ Rèn luyện sự tự tin.

+ Chủ động lắng nghe 

+ Sử dụng ngôn ngữ cơ thể 

+ Điều khiển cảm xúc

+ Sử dụng ngôn từ dễ hiểu, rành mạch

+ Tôn trọng sự khác biệt…

(1.0 điểm)

Mức chưa tối đa

HS nêu từ 1 đến 3 điều, mỗi ý đúng được 0.25

(0.25 – 0.75 điểm)

Không đạt

Trả lời sai hoặc không trả lời

(0.0 điểm)

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Có ý kiến cho rằng: "kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm rất quan trọng trong thế kỷ 21". Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 từ) nói lên tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hiện nay.

1. Mở đoạn (0.25 điểm)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

Có câu dẫn dắt vào chủ đề nghị luận: tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hiện nay.

(0.25 điểm)

Không đạt

Lạc đề/mở đoạn không đạt yêu cầu, sai cơ bản về các kiến thức đưa ra/hoặc không có câu mở đoạn

(0.0 điểm)

2. Thân đoạn (1.5 điểm)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

- Giải thích: Kỹ năng giao tiếp là một tập hợp những qui tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày giúp mọi người giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn khi áp dụng thuần thục kỹ năng giao tiếp.

- Tại sao kỹ năng giao tiếp có vai trò quan trọng trong cuộc sống?

+ Nâng cao khả năng truyền thông của bản thân: tạo thiện cảm, gây ấn tượng.

+ Giao tiếp tốt giúp ta tự tin khi tham gia hội thoại, vị thế của bạn sẽ được tăng lên trong mắt mọi người.

+ Chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống.

+ Tăng khả năng thuyết phục và tạo ra sức hút mãnh liệt khi trò chuyện,…

(1.5 điểm)

Mức chưa tối đa

Học sinh nêu được vấn đề; nhưng không đưa ra ý kiến cá nhân, lí lẽ thuyết phục .

Có lập luận nhưng chưa chặt chẽ.

(1.0 điểm)

Mức chưa tối đa

Học sinh nêu được vấn đề; nhưng không đưa ra ý kiến cá nhân.

Có dẫn chứng nhưng chưa phong phú và thiếu thuyết phục.

Chưa có liên kết câu, hành văn chưa mạch lạc, sai lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.

(0.5 điểm)

Không đạt

Lạc đề/sai cơ bản về các kiến thức đưa ra hoặc không đề cập đến ý này.

(0.0 điểm)

3. Kết đoạn (0.25 điểm)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

Khẳng định lại vấn đề bàn luận

(0.25 điểm)

Không đạt

Lạc đề/sai cơ bản về các kiến thức hoặc không có câu kết đoạn.

(0.0 điểm)


Câu 2 (5.0 điểm): Phân tích tâm trạng nhân vật Liên trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam.

1. Mở bài (0.5 điểm)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

- Giới thiệu tác giả, truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đây là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Thạch Lam.

- Giới thiệu nhân vật: Liên là nhân vật chính trong truyện ngắn, nhân vật được thể hiện với thế giới nội tâm đầy xúc cảm. 

Xuyên suốt truyện là tâm trạng: từ nỗi buồn man mác khi chiều buông đến nỗi buồn thấm thía khi đêm về và khắc khoải trong giây phút chờ đợi chuyến tàu. 

- Không mắc lỗi chính tả.                                       

(0.5 điểm)


Mức chưa tối đa

- Có dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nhưng sơ lược, không rõ ràng

- Lỗi diễn đạt và chính tả

(0.25 điểm)


Không đạt

Lạc đề, sai cơ bản về các kiến thức đưa ra hoặc không có mở đoạn, kết đoạn

(0.0 điểm)

2. Thân bài (4.0 điểm)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

a. Tâm trạng Liên lúc chiều tàn

- Nỗi buồn man mac trước cảnh ngày tàn:

+ Âm thanh đều đều trong không gian vắng lặng, buồn bã. "tiếng trống thu không, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng, tiếng muỗi vo ve trong các cửa hàng hơi tối ..."

+ Cảnh vật, màu sắc gợi sự tàn lụi."Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại ...", "dãy tre làng cắt hình rõ rệt trên nền trời".

+ Tâm hồn nhạy cảm của Liên.

+ Liên không chỉ buồn bởi một ngày tàn mà còn là nỗi buồn bởi đã phải quá quen với những chiều quê như thế.

- Nỗi buồn trước cảnh chợ tàn qua sự cảm nhận của Liên:

+ Liên nhận ra cuộc sống nghèo khó, nhọc nhằn ở cảnh chợ tiêu điều đầy vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn.

+ Nỗi buồn thương, đồng cảm.

b. Tâm trạng Liên khi đêm về

- Nỗi buồn qua không gian phố huyện trước ánh sáng với bóng tối.

+ Bóng tối len lỏi, ngập tràn, bao phủ cả phố huyện.

 • Trời nhá nhem tối "cát lấp lánh từng chỗ, đường mấp mô thêm..."

 • "Đường phố và các ngõ con dần dần chứa đầy bóng tối".

 • "Tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông ... sẫm đen hơn nữa".

+ Ánh sáng mờ nhạt, thưa thớt, nhỏ nhoi.

 • "Đèn hoa kì leo lét, đèn dây sáng xanh …".

 • "Một khe ánh sáng".

 • "Vệt sáng của những con đom đóm …"

 • "Quầng sáng thân mật chung quanh"

 • "Một chấm lửa nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối".

 • "Thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa"

- Lòng trắc ẩn, niềm cảm thương sâu sắc của Liên khi chứng kiến, dõi theo những kiếp người tàn.

+ Mẹ con chị Tí bán hàng nước chỉ bán được cho một vài người.

+ Gánh phở bác Siêu là thứ quà xa xỉ ở phố huyện này.

+ Gia đình bác xẩm với manh chiếu và cái thau trắng không có khách.

+ Bà cụ Thi điên với tiếng cười khanh khách và bước đi lảo đảo trong đêm.

Tất cả những cảnh đời đều buồn tẻ, tú túng, quẩn quanh, vô vọng càng làm nỗi buồn của Liên thấm thía hơn.

- Nỗi buồn khắc khoải khi đoàn tàu đến rồi đi.

+ Liên chờ tàu trong niềm mong mỏi, tha thiết.

+ Liên đón tàu trong niềm háo hức, say mê, trong hân hoan, hạnh phúc. "Hai chị em chờ không lâu. Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường"

+ Khi đoàn tàu đi qua, Liên bâng khuâng, nuối tiếc. Chị khắc khoải một điều gì đó xa xôi, một khát vọng nhỏ nhoi như ảo vọng. "Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre".

(1.5 điểm)(1.5 điểm)
(1.0 điểm)Mức chưa tối đa

- Đáp ứng phần lớn các yêu cầu trên, có thể còn vài sai sót về diễn đạt.

- Phân tích khá rõ các ý thơ tuy chưa có nhiều ý văn hay, cảm xúc.

(3.0 điểm)

Mức chưa tối đa

- Đáp ứng được một phần các yêu cầu trên, có thể còn một số sai sót về diễn đạt, chính tả.

- Bài viết phân tích còn sơ lược, chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung cơ bản.

(2.0 điểm)

Mức chưa tối đa

- Đáp ứng được một phần các yêu cầu trên, không dẫn chứng và có thể còn một số sai sót về diễn đạt, chính tả.

- Chỉ diễn xuôi câu thơ hoặc phân tích mơ hồ/ lạc đề.

(1.0 điểm)

Không đạt

Lạc đề.

(0.0 điểm)

3. Kết bài (0.5 điểm)

Mức độ

Nội dung

Thang điểm

Mức tối đa

- Nhà văn xót thương cho nỗi buồn của Liên, phát hiện những nét đẹp trong tâm hồn Liên (tình yêu thương, sự nhạy cảm, tinh tế, khát vọng đổi thay).

- Tâm trạng nhân vật thể hiện tài năng miêu tả tâm lí của Thạch Lam.

(0.5 điểm)


Mức chưa tối đa

- Có kết luận vấn đề nhưng sơ lược, không rõ ràng

- Lỗi diễn đạt và chính tả

(0.25 điểm)


Không đạt

Lạc đề, sai cơ bản về các kiến thức đưa ra hoặc không có kết bài.

(0.0 điểm)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: Tiếng Anh Khối 11

Họ tên học sinh: .......................................................

Ngày:    /12 /2019

Thời gian: 60 phút

Ngày sinh: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Giám thị 1:

Số phách:

……

Điểm:

……

Lớp: …

Phòng: ……

Giám thị 2:

PART 1: (8 points)

Mark the letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following sentences. 

Question 1: A. mountain       B. country                 C. drought               D. hour

Question 2: A. university           B. student       C. volunteer   D. museum

Question 3: A. chance B. chicken C. child D. chemist

Question 4: A. cooks B. laughs C. pens D. hats

Question 5: A. called                B. flooded                 C. suffered              D. issued

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 6: I suddenly caught him________in the bathroom.

A. smoke B. to smoke C. smoked D. smoking

Question 7: . ______ had the van turned the corner than the wheel came off.

A. No longer B. Hardly C. Scarcely D. No sooner

Question 8: They never allow ________ skirts when going to the pagoda.

A. wear                 B. to wear          C. to be wearing    D. wearing

Question 9: John asked me _______ that film the night before.

A. had I seen            B. that I saw        C. if had I seen    D. if I had seen

Question 10: I've never fallen in such a(n) _____ situation before.

A. to be embarrassed      B. embarrassing     C. embarrass     D. embarrassed 

Question 11: A ________ is a person who represents for someone or a group.

A. representative         B. student         C. worker          D. teacher

Question 12: I remember__________ a dozen of eggs yesterday but I can't find them now.

A. buy                  B. bought         C. to buy          D. buying

Question 13: All the teachers work on an entirely ______ basis.

A. volunteer B. volunteered C. voluntary D. voluntarily

Question 14: _______ for more than four hours, I felt tired and hungry.

 1. Having worked B. have worked

C. Having been worked    D. have been worked

Question 15: I regret ______ you that you failed the test.

A. to tell                 B. tell            C. telling           D. told

Question 16: He has to work very hard to earn enough to________________ his large family.

A. celebrate                 B. limit                           C. support                         D. reach

Question 17: By the time we arrived, _______ .

A. he left for the office               B. he has left for the office  

C. he had left for the office       D. he were leaving for the office

Question 18: ______ your father was in hospital, I ______ to visit him.   

A. Should I know / would go                                    B. Had I known / would go

C. Had I known  / would have gone D. Had I known / would have went


Choose the  most  suitable  response  to complete each of the following exchanges.

Question 19: Tim: What do you think of the General Knowledge Quiz?

       Jack:______________________ . It's an opportunity to test my general knowledge.

A. Yes, that's right       B. Oh, it's great       

          C. It's not a good idea.                      D. Ok, I don't agree

Question 20: Lan: "I've passed my exam." - Mai: "_______________________"

A. Good luck.        B. That's a good idea.  

C. It's nice of you to say so. D. Congratulations

 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. 

Question 21: Since the liberation, the lifestyle of my village have changed.

A. way of life        B. daily life         C. social life        D. life span

Question 22:    Mid-Autumn Festival is one of two grandest festivals in Vietnam.

A. longest             B. biggest                 C. oldest           D. happiest

Question 23: Some high school students take part in helping the handicapped.

A. soldiers B. sponsors C. the disabled D. martyrs

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that needs correction in each of the following questions.

Question 24: We were not inviting to their wedding anniversary last week.

A. inviting B. to C. their D. last week

Question 25: A person who stays at home all the time soon gets fed up of everything.

A. stays                   B. all                             C. soon                        D. of

Question 26: They knew I had been to London and asked me how it was like.

A. to                                B. and                        C. how                        D. like

Question 27:spent much money to buy shoes yesterday.

A. spent B. much C. to buy  D. shoes

Question 28. Mary asked me whether I like her or not.

A. asked B. whether C. like D. not

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

A beauty contest, or beauty pageant, is a competition between people, largely on the (29) __________ of their physical appearance. The modern beauty pageant can trace its origin to the Miss America pageant, first held in Atlantic City, New Jersey, in 1921, under the title 'Inter-City Beauty' contest. The following year the title was (30) __________ as Miss America. Other contests include the yearly Miss World competition and Miss Universe, which are the two largest and most famous (31) __________ beauty contests. Women from around the world (32) __________ in the competition for these titles. To be selected as Miss World or Miss Universe, a contestant must be celibate or single. If a Miss World fails to live up to people's expectations, she may be disqualified. The organizers of the major beauty contests represent their contests as being events of world importance. (33) __________ many other people consider beauty contests to be agreeable entertainment event of no great importance.

Question 29:A. beautiful B. beautify C. beauty D. beautifully

Question 30:A. renewed B. removed C. renamed D. retained

Question 31:A. nation B. national C. internationale D. international

Question 32:A. participate B. interest C. excite D. involve

Question 33:A. Besides     B. However   C. Therefore   D. Furthermore

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Preparations for Tet, Vietnamese New Year, start two or three months before the actual celebrations. People try to pay off their debts in advance so that they can be debt-free on Tet. Parents buy new clothes for their children so that the children can wear them when Tet arrives. Because a lot of commercial activities will cease during the celebrations people try to stock up on supplies as much as possible.

In the days leading up to Tet, the streets and markets are full of people. Everyone is busy buying food, clothes, and decorating for their house. Each family prepares some special foods for the holiday. Those who live far away from home will try to come home to celebrate Tet with their family. Vietnamese families usually have a family altar to pay respect to their ancestors. During Tet the altar is thoroughly cleaned and new offerings are placed there.

On New Year's Eve each home is thoroughly cleaned and decorated with flowers and offerings for ancestors by the night before Tet. Many people stay up until midnight to welcome the New Year or go to the pagoda to pray for luck, prosperity, and happiness.

In the morning, actual Tet celebrations begin. The first day of Tet is reserved for the nuclear family. In big cities, the streets are usually empty as most people stay at home or leave the city to visit their close relatives in the countryside. Usually, children dress their new clothes and give their elders the traditional Tet greetings before receiving the lucky money.

Question 34: This passage is about_______________

A. New Year's Eve B. the first day of the New Year

C. preparation for Tet and Tet holiday D. paying debt before Tet

Question 35: Vietnamese children _______________

A. have to pay off debt before Tet                B. should not receive any money during Tet

C. are not allowed to wear new clothes     D. receive lucky money from adults during Tet

Question 36: Which is NOT mentioned as a preparation for Tet?

A. Visiting friends and relatives B. Cooking special foods

C. Decorating houses D. Paying off debts

Question 37: Which is NOT referred during Tet celebration?

A. Going to the pagoda                                      B. The increasing of commercial activities

C. Visiting relatives                                 D. Wearing new clothes

Question 38 : Vietnamese families _________________

A. do not celebrate Tet if they are poor       B. only celebrate Tet when they are wealthy

C. have an altar to worship their ancestors  D. gather in the streets on the first day of Tet

Question 39: This passage above may be from__________

 1. a letter         B. a public announcement          

C. a tourist magazine         D. a cooking book

Question 40: The word "their" in paragraph 2 refers to _____.

A. people trying to pay off their debts B. people busy buying food  

C. people living  far away from home D. people preparing some special foods

PART 2: (2 points)

Put the verbs in the bracket in the correct tenses/ forms.

Question 41: _______________ twice, he didn't want to try again. (Fail)

Question 42:   They went home after they  _______________  their work. (finish)

Question 43: How many __________are there in the competition? (participate)

Question 44: After graduating, many students take part in helping children in some _________ (orphan)

Question 45: Many species of plants and animals are in_________ of extinction. (dangerous)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

Question 46: "What is your hobby?" Hoa asked Nam.

→ Hoa asked ........................................................................................................

Question 47: I don't know her phone number, so I can't call her now.

             If ......................................................................................................................

Question 48: I started working here 3 years ago.

            I have  .............................................................................................................

Question 49: "I'm terribly sorry I'm late" said Flora.

Flora apologized ..............................................................................................

Question 50: "Don't play with the dog any more, Peter"  Mrs Jones said

    → Mrs Jones warned ......................................................................................

NỘI DUNG ĐỀ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS –THPT SAO VIỆT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 11

Ngày thi: 16/12/2019

Thời gian làm bài: 45 phút

MÃ ĐỀ: 01

Câu 1: (2,0 điểm)

a)  Viết công thức tính công của lực điện, giải thích các đại lượng có trong biểu thức và cho biết đơn vị. 

b)  Nêu đặc điểm công của lực điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường.

Câu 2: (1,0 điểm)  

Trưa 19/9, căn nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM bốc cháy. Người dân xung quanh cầm bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó lan nhanh, thiêu rụi nhiều tài sản. Cảnh sát PCCC quận 5 và cảnh sát PCCC TP.HCM điều 8 xe chữa cháy cùng 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vừa phun nước dập tắt đám cháy, cảnh sát vừa ngăn lửa lan sang các nhà bên cạnh. "Biết có người còn đang mắc kẹt trên tầng 3. Các chiến sĩ dũng cảm lao vào đám cháy để cứu. May mắn, 2 nạn nhân được cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng", đại diện Cảnh sát PCCC quận 5 nói. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện.

Với kiến thức vật lý đã được học, em hãy cho biết hiện tượng đoản mạch (chập điện) là gì? Làm thế nào để hạn chế hiện tượng đoản mạch trong mạng điện gia đình.

Câu 3: (1,5 điểm)

Để hưởng ứng chương trình "Tiết kiệm điện – Bảo vệ trái đất", gia đình nhà bạn An đã quyết định sử dụng quạt và chỉ sử dụng máy lạnh khi thực sự cần thiết. Biết nếu được sử dụng dưới hiệu điện thế là 220V thì dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 5A. 

 1. Tính nhiệt lượng mà quạt tỏa ra trong 30 phút.

 2. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt điện trong 30 ngày, mỗi ngày 30 phút. Biết giá điện là 1530 đồng/kWh.

Câu 4: (2,5 điểm)

Hai điện tích điểm q1 = 9.10-6C, q2 = 4.10-6C nằm cố định tại hai điểm A, B cách nhau 20cm trong chân không.

 1. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm

 2. Tính cường độ điện trường tại điểm N biết AN = 15cm, BM = 5cm.

Câu 5: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: 

- Bộ nguồn gồm: 4 pin giống nhau mắc nối tiếp. Mỗi pin có suất điện động ξ = 6V và điện trở trong r = 1Ω. 

- Mạch ngoài gồm: điện trở R1= 30Ω; R2 là đèn có số ghi (6V – 3W), R3 = 8Ω; R4 = 8Ω là bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 có anot bằng bạc. 

a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b) Tính điện trở tương đương của mạch điện. 

c) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

d) Khối lượng bạc được giải phóng ra ở anot sau thời gian 32 phút 10 giây?                                                                                                             

e) Bóng đèn có sáng bình thường không? Vì sao.

f) Thay đổi R4 = Rx để đèn sáng bình thường. Xác định giá trị của Rx

------HẾT------


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

ĐỀ THI HKI - VẬT LÍ 11 (1)


CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

a)  Viết được công thức tính công của lực điện.

    Giải thích được các đại lượng có trong biểu thức và cho biết đơn vị.

b)  Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi

     Chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối

0.5đ

1.0đ

0.25đ

0.25đ

2

 1. Hai cực được nối tắt bằng dây dẫn có điện trở nhỏ, RN=0, I = E /r cường độ dòng điện rất lớn

 2.  Nêu 2 biện pháp

0.5đ


0.5đ

3

 1. Q =UIt= 1 980 000 (J)

 2. Q30 = 30.Q= 59 400 000 (J) = 16,5 (kWh)

Số tiền phải trả: 1530.16,5 = 25 245 đồng

0.5đ

0.5đ

0.5đ

4

a)  Vẽ hình đúng và đầy đủ.

F = 8,1N

b)  E1 = 3,6.106 V/m

     E2 = 14,4.106 V/m

     E=E1+E2 ; vì  E1↑↓E2  

nên E = IE1 - E2I= I3,6.106 – 14,4.106I= 10,8.106 V/m

0.5đ

0.25đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.25đ

5

 1. rb=4𝛀

E b  =24V

 1. R2 = 12𝛀

R23 = 20𝛀

R123 = 12𝛀

Rtm = 20𝛀

 1. Itm=1A

 2. I4=1A

m=2,16g

 1. I2 = 0,6A

Iđm = 0,5A

🡪 Đèn sáng mạnh hơn bình thường vì I2>Itm

 1. Rx = 12,8 𝛀

0.25đ

0.25đ


0.5đ0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.5đ

0,25đ


0.5đSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT

MÔN HÓA - LỚP 11

Ngày: 18 / 12 / 2019

Thời gian: 45 phút

Đề số 01


 1. LÝ THUYẾT (5,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) 

 1. Hãy viết 1 PTHH chứng minh P có tính oxi hóa.

 2. Hãy viết 1 PTHH chứng minh NH3 có tính khử.

 3. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết PTHH khi: Nhỏ từ từ dung dịch axit clohidric loãng vào ống nghiệm có chứa sẵn bột baking soda. 

Câu 2: (1,0 điểm) Câu hỏi liên hệ thực tế:

Vào mùa lạnh người ta thường sử dụng than để sưởi ấm, tuy nhiên có nhiều trường hợp bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Chất nào gây nên sự ngộ độc trên? Viết phương trình hóa học tạo thành chất đó? Nêu biện pháp tránh bị ngộ độc khi sử dụng than để sưởi ấm?

Câu 3. (1,0 điểm) 

a) Cho các chất sau:  CH2=CH2, CH3-CH3, CH3CH2COOCH3, CH3-CH=CH2, CH3COOC2H5 

Những cặp chất nào là đồng đẳng hoặc đồng phân của nhau?

b) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn có thể có của C3H7Cl.

Câu 4. (1,5 điểm) 

Cho các chất sau: KH2PO4, P, H3PO4, Mg3P2, P2O5

Em hãy lập sơ đồ phản ứng liên kết các chất trên (tối đa 6 phương trình) và viết các phương trình hóa học. 

B. BÀI TOÁN (5,0 điểm)

Câu 5. (3,0 điểm) 

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp kim loại X gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đây là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. 

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Cô cạn dung dịch A và nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung?

Biết tất cả các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu 6. (2,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn 1,80 gam hợp chất hữu cơ Y thu được 2,52 gam H2O, 3,52 gam CO2 và 448 ml khí N2 (đktc)

a) Xác định % khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất Y.

b) Hãy xác định CTĐGN và CTPT của Y, biết khi hóa hơi 4,5 gam hợp chất Y bằng đúng thể tích của 3,2 gam khí oxi trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

Cho Fe=56, Cu=64, H=1, C=12, N=14, O=16

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn, bảng tính tan.

--------------------- Hết  ---------------------


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI - HÓA 11

CÂU

ĐÁP ÁN

THANG ĐIỂM

A. LÝ THUYẾT

1a

Hãy viết 1 PTHH chứng minh P có tính oxi hóa.

0,5 điểm

2P + 3Ca    Ca3P2 (hoặc tác dụng với KL khác)

0,25

Xác định số OXH

0,25

1b

Hãy viết 1 PTHH chứng minh NH3 có tính khử.

0,5 điểm

NH3  +  O2 N2 + H2O

0,25

Xác định số OXH

0,25

1c

Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết PTHH khi: Nhỏ từ từ dung dịch axit clohidric loãng vào ống nghiệm có chứa sẵn bột baking soda 

0,5 điểm

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

0,25

Hiện tượng: sủi bọt khí

0,25

2

Vào mùa lạnh người ta thường sử dụng than để sưởi ấm, tuy nhiên có nhiều trường hợp bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Chất nào gây nên sự ngộ độc trên? Viết phương trình hóa học tạo thành chất đó? Nêu biện pháp tránh bị ngộ độc khi sử dụng than để sưởi ấm?

1,0  điểm

- Chất gây ngộ độc là khí CO.

0,25

C + O2 CO2

0,25

CO2 + C CO 

0,25

- Biện pháp: Mở cửa thông thoáng khi sử dụng than sưởi ấm.

0,25

3a

Cho các chất sau:  CH2=CH2, CH3-CH3, CH3CH2COOCH3, CH3-CH=CH2, CH3COOC2H5 

Những cặp chất nào là đồng đẳng hoặc đồng phân của nhau?

0,5 điểm

- Đồng đẳng: CH2=CH2, CH3-CH=CH2

0,25

- Đồng phân:  CH3CH2COOCH3, CH3COOC2H5

0,25

3b

Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn có thể có của C3H7Cl.

0,5 điểm

CH3-CH2-CH2-Cl

0,25

CH3-CHCl-CH3

0,25

4

Cho các chất sau: KH2PO4, P, H3PO4, Mg3P2, P2O5

Em hãy lập sơ đồ phản ứng liên kết các chất trên (tối đa 6 phương trình) và viết các phương trình hóa học.

1,5 điểm

Mg3P2 ← P→ P2O5 → H3PO4 → KH2PO4

0,5 đ

3Mg + 3PMg3P2

0,25

4P + 5O2 2P2O5

0,25

P2O5 + H2O → H3PO4

0,25

H3PO4 + KOH → KH2PO4

0,25

 1. BÀI TOÁN

Bài 5

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp kim loại X gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đây là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. 

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Cô cạn dung dịch A và nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung?

Biết tất cả các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn

3 điểm

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

1,75 điểm

nNO = 0,4 mol

Gọi a, b lần lượt là số mol của Fe và Cu        

0,25

Fe  + 4HNO3 🡪  Fe(NO3)3 +  NO + 2H2O

a               →           a      →     a

0,25

3Cu + 8HNO3 🡪 3Cu(NO3)2 + 2NO +4H2O

  b               →              b      →  2b/3

0,25

  56a +64b = 30,4                   a = 0,2

    a + 2/3b = 0,4          🡪         b = 0,3

0,5 

mFe = 11,2 gam ⇒  % Fe=36,84%   

0,25

%Cu=63,16%

0,25

b) Tính khối lượng chất rắn khan thu được.

1,25 điểm

4Fe(NO3)3  2Fe2O3  +  3 O2    + 12 NO2

     0,2      →               0,1

0,25

2Cu(NO3)2   2CuO  +  O2    + NO2

      0,3     →            0,3

0,25

Đặt số mol vào PTHH

0,25

mFe2O3 = 16 g

mCuO = 24 g

0,25

mFe2O3 +  mCuO = 40 g

0,25

Lưu ý: HS có thể trình bày theo bán phản ứng thay cho PTHH


Bài 6

Đốt cháy hoàn toàn 1,80 gam hợp chất hữu cơ Y thu được 2,52 gam H2O, 3,52 gam CO2 và 448 ml khí N2 (đktc)

a) Xác định % khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất Y.

b) Hãy xác định CTĐGN và CTPT của Y, biết khi hóa hơi 4,5 gam hợp chất Y bằng đúng thể tích của 3,2 gam khí oxi trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

2,0 điểm

a) Xác định % khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất Y.


m C = 0,96 g %C = 53,33%

0,25

m H = 0,28 g %H = 15,56%

0,25

m N =  0,56 g   ⇒       %N = 31,11%

0,25

% O = 0 ⇒ Hợp chất  Y không có oxi

0,25

b) Hãy xác định CTĐGN và CTPT của Y. 

1,0 điểm

CTĐGN của HCHC (Y) có dạng CxHyNt

x:y:t = 2:7:1

0,25

CTĐGN là C2H7N    →    CTPT có dạng (C2H7N)n

0,25

nY = nO2 = 0,1 ⇒ MY = 45

0,25

→ n=1   🡪 CTPT là C2H7N

0,25SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT

MÔN: SINH HỌC - LỚP: 11


Ngày: 13/12/2019

Thời gian: 45 phút

Mã đề: 02

Câu 1 (3,0 điểm). Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

"Khoa học đã chứng minh được rằng: cứ 1000g nước cây hấp thụ vào qua rễ thì có tới 990g nước thoát ra ngoài không khí qua lá; trong 10g còn lại thì chỉ có một lượng rất nhỏ khoảng tầm 2g là có tác dụng để tổng hợp chất khô. Macximop – Nhà sinh lí thực vật người Nga đã nói: "thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây".

 [https://kienthuc24h.com/vi-sao-noi-thoat-hoi-nuoc-la-mot-tai-hoa-tat-yeu/]

 1. Quá trình thoát hơi nước có vai trò quan trọng như thế nào?

 2. So sánh quá trình thoát hơi nước qua khí khổng và qua lớp cuticun.

Câu 2 (2,5 điểm). Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

      "Quang hợp được xem là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới sống. Cho đến hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, con người đã thay thế thiên nhiên làm được nhiều thứ song người ta vẫn khẳng định "Quang hợp là phản ứng hoá học quan trọng bậc nhất trên trái đất, nghiên cứu về quang hợp hứa hẹn cho loài người một cuộc cách mạng sâu sắc về năng lượng và kinh tế"."

[https://voer.edu.vn/m/quang-hop-nhung-uoc-mo-ap-u/12e7a2e3]

 1. Vậy quang hợp là gì mà có vai trò quan trọng như vậy? 

 2. Từ đó giải thích vì sao cần tích cực trồng và bảo vệ cây xanh?

Câu 3 (2,5 điểm). 

 1. Phân biệt răng, dạ dày của thú ăn thịt và thú ăn thực vật.

 2. Giải thích câu tục ngữ: "Nhai kĩ no lâu".

Câu 4 (2,0 điểm). 

 1. Nêu đặc điểm sự trao đổi khí ở động vật?

 2. Vì sao con người không thể hít thở bình thường khi ở dưới nước?

---HẾT---

ĐÁP ÁN

Câu 1 (3,0 điểm). 

 1. Vai trò của quá trình thoát hơi nước.

 • Mở khí khổng:  

+ Hơi nước thoát ra giảm nhiệt độ môi trường, tăng độ ẩm không khí 🡪 điều hòa khí hậu.

+ Tạo điều kiện để CO2 đi vào thực hiện quá trình quang hợp.

 • Tạo chất hữu cơ (nguồn sống) cho sinh vật tiêu thụ, kể cả con người.

 • Giải phóng O2: Cung cấp cho hoạt động sống của con người và động vật.

 • Tạo tầng ozon bảo vệ sinh giới kể cả con người khỏi tia cực tím - là tác nhân gây đột biến. Giảm hiệu ứng nhà kính 🡪 giảm thiểu các thiên tai…

 1. So sánh thoát hơi nước qua khí khổng và qua cuticun.
Mỗi ý 0,25 đ


Mỗi ý 0,25 đ


THN qua khí khổng

THN qua cuticun

 • Vận tốc lớn.

 • Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

 • Là con đường THN chủ yếu ở lá.

 • Vận tốc nhỏ.

 • Không được điều chỉnh.


 • Lượng nước thoát ra ít và phụ thuộc vào độ dày của lớp cuticun.

Câu 2 (3,0 điểm)

 1. Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tạo ra Cacbohiđrat và giải phóng O2 từ khí CO2 và H2O.  


PTTQ:  6CO2 + 12H2O            DL                 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

 1. Cần tích cực trồng và bảo vệ cây xanh vì:

 • Sản phẩm của QH ở cây xanh là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn, năng lượng cho sự sống trên Trái đất.

 • Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và dược liệu.

 • Điều hòa thành phần khí trong sinh quyển, giảm hiệu ứng nhà kính. 

 (Các ý khác nhưng hợp lí vẫn được tính điểm)


0, 5 đ

0, 5 đ


0,5 đ0,5 đ

0,5 đ


Câu 3 (2,5 điểm). 

 1. Phân biệt ruột non, manh tràng của thú ăn thịt và thú ăn thực vật
Mỗi ý 0,25đMỗi ý 0,25đ


Thú ăn thịt

Thú ăn thực vật

Răng: cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt.

Dạ dày: 

+ Đơn, lớn, chứa nhiều thức ăn

+ Giúp tiêu hóa cơ học và hóa học.


Răng: Nhai và trộn thức ăn thấm nước bọt.

Dạ dày:

+ ĐV nhai lại (trâu, bò…), dạ dày có 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế giúp tiêu hóa triệt để thức ăn.

+ ĐV ăn thực vật ( thỏ, ngựa…): dạ dày đơn -> Thức ăn được tiêu hóa ở dạ dày bình thường.


b. Giải thích câu tục ngữ: Nhai kĩ no lâu

Khi nhai kĩ, 

+ Thức ăn được nghiền nát thành những mảnh nhỏ

+ Thức ăn dễ thấm dịch vị và enzyme

+ Hiệu quả tiêu hóa thức ăn cao

+ Bổ sung nhiều năng lượng cho cơ thể nên no được lâu.

Câu 4 (2,0 điểm). 

 1. Đặc điểm  sự trao đổi khí ở động vật:

 • Bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch máu và máu có sắc tố hô hấp.

 • Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

 • Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng  độ khí O2 và CO2  để các khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

 1. Giải thích: 

 • khi động vật có phổi ngập trong nước, nước sẽ tràn vào đường dẫn khí (khí quản, phổi). 

 • Không có sự lưu thông khí trong phổi => sau một thời gian ngắn các động vật sẽ thiếu Oxi nên sẽ chết.0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ


0,5 đ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11

MÃ ĐỀ 03

Ngày: 10/12/2019 - Thời gian: 45 phút

NỘI DUNG ĐỀ

Câu 1: 3.0 điểm


http://www.cadasa.vn/e-cadasa/pst_elpro/images/lichsu/Su11/lich-su-lop-11-bai-3-hinh-4.JPG

a. Bức hình bên muốn nói đến thực trạng gì của Trung Quốc cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX?

b. Em hãy dựa vào hình giải thích rõ những khó khăn Trung Quốc đang gặp phải trong giai đoạn này?

c. Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc?


Câu 2: 2.0 điểm 

Em hãy giới thiệu vài nét về Thiên hoàng Minh Trị của Nhật Bản? Theo em, năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của Nhật Bản? Chính sách nào mà ông thực hiện có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3: 3.0 điểm

Trình bày nguyên nhân, hậu quả, tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? Em hãy giải thích vì sao Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là cuộc "Chiến tranh đế quốc phi nghĩa"?

Câu 4: 2.0 điểm

Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) ở Ấn Độ đã diễn ra như thế nào? Nó đã để lại cho em bài học thiết thực ra sao?ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1_ ĐỀ 03

MÔN: LỊCH SỬ 11

Câu 1: 3.0 điểm


http://www.cadasa.vn/e-cadasa/pst_elpro/images/lichsu/Su11/lich-su-lop-11-bai-3-hinh-4.JPG

a. Bức hình bên muốn nói đến thực trạng gì của Trung Quốc cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX?

b. Em hãy dựa vào hình giải thích rõ những khó khăn Trung Quốc đang gặp phải trong giai đoạn này?

c. Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc?


a. Bức hình bên muốn nói đến thực trạng Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỷ XX bị các nước đế quốc thực dân xâu xé.

0.75 điểm

b. Những khó khăn của Trung Quốc:

0.75 điểm

Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.

0.25 điểm

Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu  nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.

0.25 điểm

Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu.

 1. điểm

c. Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911

0.5 điểm

Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến

0.25 điểm

nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc nên phong trào "giữ đường" bùng nổ, nhân cơ hội đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.

0.25 điểm

  Diễn biến

0.5 điểm

Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911, lan rộng khắp miền Nam, miền Trung. Ngày 19/12/1911 Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc.

0.25 điểm

Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp. Kết quả: Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm Tổng thống.

0.25 điểm

Tính chất: Tính chất cuộc cách mạng tư sản không trịêt để.

0.25 điểm

Ý nghĩa: Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến Châu Á.

0.25 điểm


Câu 2: 2.0 điểm 

Em hãy giới thiệu vài nét về Thiên hoàng Minh Trị của Nhật Bản? Theo em, năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của Nhật Bản? Chính sách nào mà ông thực hiện có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao?

a. Bức hình bên cạnh muốn nói đến Thiên Hoàng Minh Trị (Meiji) 

 1. điểm

HS tự tìm hiểu và giới thiệu các nét chính như sau:

Thiên hoàng Minh Trị là vị Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản  trị vì từ ngày 3 tháng 2 năm 1867 tới khi qua đời. Ông được coi là một vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây giữa lúc chủ nghĩa thực dân đang phát triển mạnh.

0.5 điểm

b. Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

 1. điểm

c. Chính sách giáo dục là quan trọng nhất:

-       Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

-       Chú trọng nội dung  khoa học- kỹ thuật  trong chương trình giảng dạy.

-       Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây…

=> Vì nó giúp thay đổi tư duy và tác động đến tất cả các lĩnh vực khác của đời sống

0.5 điểm


Câu 3: 3.0 điểm

Trình bày nguyên nhân, hậu quả, tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? Em hãy giải thích vì sao Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là cuộc "Chiến tranh đế quốc phi nghĩa"?

a. Nguyên nhân

1.0 điểm

Sự tranh  giành thị trường thuộc địa  giữa  các đế quốc với nhau.

0.25 điểm

Sự phát triển không đều của các nước đế quốc ,mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc  địa ngày càng gay gắt.

0.25 điểm

Sự hình thành hai khối quân sự đối lập, kình địch nhau.

0.25 điểm

Duyên cớ: 28/6/1914 Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị ám sát tại Bosnia (Serbia)

0.25 điểm

b. Hậu quả

1.0 điểm

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên Minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của. Các nước Châu Âu là con nợ của Mỹ.

0.5 điểm

Bản đồ thế giới  thay đổi. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.


0.5 điểm

c. Tính chất: là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa

0.5 điểm

d.Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì: các nước đế quốc tranh giành thuộc địa, gây chiến tranh, gây tổn thất nặng nề cho nhân loại...

0.5 điểm


Câu 4: 2.0 điểm

Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) ở Ấn Độ đã diễn ra như thế nào? Nó đã để lại cho em bài học thiết thực ra sao?

a. Cuộc khởi nghĩa Xi- pay (1857- 1859) ở Ấn Độ

1.0 điểm

* Diễn biến

Sáng ngày 10/05/1857, ở Mi-rút (gần Đê-li) => 3 trung đoàn Xi-pay nổi dậy khởi nghĩa.

0.25 điểm

Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ.

0.25 điểm

Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở 3 thành phố lớn.

0.25 điểm

Cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị thực dân Anh dốc toàn bộ lực lượng đàn áp dã man. Nhiều nghĩa quân bị quân Anh trói vào họng súng đại bác, rồi bắn cho tan xương nát thịt. Khởi nghĩa bị thất bại.

0.25 điểm

b. Rút ra được bài học hữu ích gì cho bản thân từ cuộc khởi nghĩa này

1.0 điểm

HS tự rút ra bài học: phải cẩn thận, chọn bạn mà chơi, luôn biết lên kế hoạch, xác định mục tiêu...


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 11

MÃ ĐỀ 03

Ngày: 12/12/2019 - Thời gian: 45 phút

NỘI DUNG ĐỀ

Câu 1. (3.0 điểm)

Em hãy trình bày đặc điểm tự nhiên vùng phía Tây và vùng phía Đông Hoa Kì?

Câu 2. (2.0 điểm)

Hiện nay Châu Phi đang gặp phải những vấn đề gì về tự nhiên và dân cư xã hội? 

Câu 3. (1.0 điểm)

Em hiểu thế nào về câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải "Tư duy toàn cầu, hành động địa phương"?

Câu 4. (4.0 điểm) 

Cho bảng số liệu:

GDP của Hoa Kì phân theo ngành kinh tế năm 2004 (tỉ USD)

Tổng GDP

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

11 667,5

105,0075

2 298,4875

9 263,995

a. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế Hoa Kì năm 2004?

b. Rút ra nhận xét?


-----------------------HẾT-----------------------
IV. ĐÁP ÁN ĐỊA 11 (3)

ĐỀ 3

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3.0 điểm)Vùng phía Tây

Vùng phía Đông

Địa hình


- Dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, hướng TB-ĐN xen giữa là các cao nguyên và bồn địa.

(0.5 điểm)

- Núi cao trung bình: 1000-1500m, nhiều thung lũng rộng cắt ngang.

 (0.25 điểm)

- Diện tích đồng bằng tương đối lớn, đất đai phì nhiêu.  (0.25 điểm).

Khí hậu


- Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc.  (0.25 điểm)

- Ven biển Thái Bình Dương có khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương. (0.25 điểm)

- Phía bắc ôn đới. (0.25 điểm)

- Phía Nam cận nhiệt và nhiệt đới.  (0.25 điểm)

Khoáng sản


Tài nguyên khoáng sản phong phú, diện tích rừng tương đối lớn. (0.5 điểm)

Than, sắt, thủy năng phong phú.

(0.5 điểm)Câu 2

(2.0 điểm)

Vấn đề về tự nhiên:

- Phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng, cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xavan.

- Khoáng sản và rừng đang bị khai thác mạnh dẫn đến cạn kiệt và tàn phá môi trường. 

- Giải pháp: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn. 

Vấn đề dân cư xã hội:

- Dân số tăng nhanh, tuổi thọ trung bình thấp, số người nhiễm HIV tăng. )

- Nhiều cuộc xung đột xảy ra, hàng triệu người mất sinh mạng. 

- Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục, đói nghèo, bệnh tật.

- Thế giới có nhiều biện pháp giúp đỡ. 


0.25đ

0.25đ

0.25đ0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

Câu 3

(1.0 điểm)

- Vấn đề môi trường diễn ra trong phạm vi toàn cầu, chứ không phải ở một quốc gia hay khu 

vực nào. Ở các quốc gia, khu vực khác nhau trên Trái Đất tùy vào mức độ ô nhiễm môi trường mà có những biện pháp cụ thể.


1.0đ

Câu 4.

(4.0 điểm)

Xử lí bảng số liệu:

Tổng

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

100 %

0,9%

19,6%

79,5%

Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ tròn, đúng, đẹp, đầy đủ các yếu tố (ghi số liệu lên biểu đồ, tên biểu đồ, chia đúng tỉ lệ, đơn vị,…). Sai mỗi lỗi trừ 0.25đ, vẽ sai dạng biểu đồ, sai tỉ lệ không được điểm.

Nhận xét:

 • Năm 2004, cơ cấu GDP của Hoa Kì có sự chênh lệch.

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ cao nhất: 79,5%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp khá cao: 19,6%.

+ Tỉ trọng ngành nông nghiệp thấp nhất: 0,9%.

🡺 Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển, đứng đầu thế giới.


1.0đ2.0đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu