ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN. LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰTRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2019 - 2020

MÔN: TOÁN. LỚP 10 

Thời gian làm bài: 90 phút

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: ..................................................................... SBD: .............................

ĐỀ BÀI:

Câu 1: (1.0 điểm) Chứng minh rằng: với mọi .

Câu 2: (4.0 điểm) Giải các phương trình: 

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 3: (1.0 điểm) Cho phương trình (m là tham số) (1). Tìm tất cả giá trị của tham số m sao cho phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, xthoả .

Câu 4: (1.0 điểm) Cho ΔABC vuông tại AAB=3,  AC=33 và số đo của góc ABC bằng 600. TínhAB.BC.

Câu 5: (3.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABCA(1; -1), B(5; 3), C(3; 5).

  1. Chứng minh rằng: Tam giác ABC vuông. Tính diện tích của tam giác ABC.

  2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, tính cosin góc AGB.

  3. Tìm tọa độ của điểm M thuộc trục hoành và có hoành độ dương, sao cho AM=5.

----- HẾT-----ĐÁP ÁN

Lời giải

Điểm

Lời giải

Điểm

Câu 1:

, đúng với mọi

Vậy: ta có điều phải chứng minh.0.25x2


0.25


0.25

Câu 4: Cho vuông tại Avà góc bằng 

600. Tính .

BC = 6
0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 2: Giải các phương trình sau:

a)

Điều kiện:

PT

     

b)

Điều kiện:

c)

Điều kiện:

Pt

d)

Điều kiện:

Pt

    

    

    

So với điều kiện, ta có nghiệm là x = 1
0.25

0.25

0.25x2

0.25

0.25


0.25x2
0.25


0.250.25x2
0.25


0.25


0.25


0.25

Câu 5: A(1; -1), B(5; 3), C(3; 5)

a) CMR: Tam giác ABC vuông. Tính diện tích của tam giác ABC 

Ta có:

Suy ra: Tam giác ABC vuông tại B

(đvdt)


0.25x2


0.25

0.25
0.250.25


0.25x20.250.25x20.25


b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, tính cosin góc AGB:

+ G là trọng tâm :  

 

c) Tìm tọa độ của điểm M thuộc trục hoành và có hoành độ dương sao cho .

+

+

Vậy M(3; 0)


Câu 3: Cho phương trình

Tìm tất cả giá trị của tham số m sao cho phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, xthoả .

PT (1) có hai nghiệm phân biệt

 

 0.25


0.250.25

0.25
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu