ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Toán – 11 TRƯỜNG TiH – THCS – THPT HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. TPHCM

TRƯỜNG TiH – THCS – THPT HÒA BÌNH


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn: Toán – 11

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 90 phút – không kể thời gian giao đề.

  

ĐỀ CHÍNH THỨC: Theo chương trình Chuẩn.Câu 1. (3.0 điểm): Giải các phương trình sau

a/ ;

b/ ;

c/ .

Câu 2. (1.0 điểm): Từ các số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5.

Câu 3. (1.0 điểm): Một hộp có 7 bi xanh, 3 bi vàng và 5 bi đỏ (các bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên từ hộp 4 bi. Tính xác suất để 4 được lấy ra có ít nhất một bi vàng. 

Câu 4. (1.0 điểm): Tìm số hạng chứa trong khai triển . 

Câu 5. (1.0 điểm): Giải phương trình .

Câu 6. (3.0 điểm): Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Gọi , , lần lượt là trung điểm của , .

a/ Tìm giao tuyến của .

b/ Tìm giao điểm của đường thẳng .

c/ Chứng minh đường thẳng song song với

---- Hết ----

Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – TOÁN 11 – CHÍNH THỨC

Câu 1

3.0đ

a/

Đặt    

b/

c/0.25x4đ0,25x4

0,25x4

Câu 2

1.0đ

TH1: số cần tìm là số

TH2: có 6 cách chọn

Số cần tìm là số

Vậy có: 210 + 180 = 390 số0,25x4đ

Câu 3

1.0đ

Gọi A: “Bốn bi lấy ra có ít nhất 1 bi vàng”0.25x4

Câu 4 1.0đ

Ycbt

Số hạng chưa là:0.25x4

Câu 5 1.0đ

Đk:

pt
0.25 x 4

Câu 6 3.0đ

a/

Gọi

Từ

b/

Tìm được

Gọi

c/ Cm:

Cm:

Ta có:0.25x4


0,25x4

0,25x4HẾT

 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu