KIỂM TRA HỌC KÌ I Toán – Khối 10 TRƯỜNG THPT TRUNG LẬP  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM      KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

        TRƯỜNG THPT TRUNG LẬP                           Môn: Toán – Khối 10

      Ngày 20/12/2019                                                 Thời gian: 90 phút

                        ĐỀCâu 1: (1đ) Tìm tập xác định các hàm số sau:

a/   b/ 

Câu 2: (0,75đ) Viết phương trình đường thẳng (d), biết (d) đi qua A(3;-2) và B( 0;1)

Câu 3: (0,75đ) Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm 

Câu 4: (3,5đ) Giải các phương sau:

a/

b/

c/  

d/

Câu 5: (0,75đ) Cho tam giác ABC đều, có G là trọng tâm  .

Chứng minh 

Câu 6: Cho tam giác ABC , biết

a/ (1đ) Tam giác ABC là tam giác gì ?

b/ (0.75đ) Tính số đo độ góc B của tam giác ABC

c/ (0.75đ) Tìm tọa độ điểm M sao cho

  d/ (0.75đ) Tìm tọa độ điểm D là chân đường vuông góc kẻ từ C


                                      -----------------------HẾT-----------------No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu