ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG Toán – Lớp 12TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

TỔ TOÁN


ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ THI HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Toán – Lớp 12


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Đề thi có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận)Họ và tên học sinh:………………………………………………………Số báo danh:…………………… 


Phần I: Tự luận (4 điểm)  (Thời gian làm bài 30 phút)


Câu 1 (1,0 điểm). Giải phương trình:   

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:    

Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình .

Câu 4 (1,0 điểm). Một hình nón có góc ở đỉnh bằng và đường kính đáy bằng . Tính diện tích toàn phần của hình nón.  

 ----- Hết -----TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG


ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN TOÁN 12 HK 1 NĂM HỌC 2019_2020


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM


121

122

123

124

1

C

A

B

A

2

B

C

C

A

3

D

D

C

D

4

A

D

B

C

5

C

C

B

B

6

D

B

D

B

7

A

C

D

B

8

A

A

C

C

9

A

C

A

A

10

A

D

A

B

11

A

B

B

A

12

B

B

C

C

13

A

C

C

B

14

A

C

A

B

15

C

C

D

D

16

D

B

A

A

17

C

C

C

C

18

A

A

B

C

19

B

B

C

D

20

A

D

B

B

21

C

A

A

A

22

D

C

D

C

23

C

A

A

D

24

A

A

A

C

25

C

B

C

D

26

B

B

A

C

27

B

A

A

D

28

A

B

C

C

29

A

A

D

A

30

A

C

A

B
PHẦN 2: TỰ LUẬN 


CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

0.5+0.5

2

Đk:  

Ta có:
0.250.25+0.25


0.25

3

Đk:

Ta có

Đcđk:  
0.25


0.25


0.25


0.25

4

- Tìm bk đáy  

- Tìm đường sinh  

-  

0.25

0.25


0.25+0.25No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu