KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN- KHỐI 10 TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TOÁN- KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

(gồm có 01 trang)Họ tên thí sinh:

Lớp: Số báo danh:Câu 1. (1 điểm) Cho hàm số có đồ thị là. Tìm phương trình của biết đi qua A(2; 0) và có trục đối xứng .

Câu 2. (2 điểm) Giải các phương trình sau:

  1.                   2)

Câu 3. (1 điểm) Giải hệ phương trình:

Câu 4. (1 điểm) Cho phương trình: ( là tham số).
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa . 

Câu 5. (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ,với .

Câu 6. (2 điểm) 

1) Cho hình vuông ABCD có AB = a. Tính theo a các tích vô hướng .

2) Cho tam giác ABC có Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Câu 7. (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A(1;4), 

   B(-2; -1), C(3;1).

  1. Tính chu vi tam giác ABC.

  2. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

  3. Tìm trên trục hoành điểm P sao cho tổng khoảng cách từ P tới hai điểm A và B 

là nhỏ nhất.

---- Hết ----
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN 10 – ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu

                                                    Nội dung

Điểm

Câu 1

1 điểm

Cho hàm số có đồ thị là . Tìm phương trình của biết đi qua A(2; 0) và có trục đối xứng .


nên (1)

0.25

Trục đối xứng (2)


0.25

Từ (1) và (2) ta có


0.25

Vậy (P): .

0.25

Câu 2

2 điểm

Giải các phương trình sau:

1)

Điều kiện:

0.25

   

0.250.25

Vậy phương trình có tập nghiệm  

0.25

2)

TH1:

Pt có dạng  
0.5


TH2:

Pt có dạng


0.5

Vậy tập nghiệm của phương trình S =


Câu 3

1 điểm

Giải hệ phương trình:

 

Thay (2) vào (1)

(1) 
0.25

 


0.5

Vậy hệ phương trình có nghiệm .

0.25

Câu 4

1 điểm

Cho phương trình: ( m là tham số).
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa . 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì 

     0.25

Theo định lý Viet, ta có :
0.25

Ta có:  

 

0.25

Vậy m = - 6 thỏa ycbt

0.25

Câu 5

1 điểm


Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ,với .

nên x >  

0.25

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

0.25

 
0.25

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

Vậy GTNN của y là tại .0.25

Câu 6

2 điểm


1. Cho hình vuông ABCD có AB = a. Tính theo a các tích vô hướng 

0.25


0,25

 

 

Vậy0.25

0.25

2. Cho tam giác ABC có Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Đặt  

Ta có nửa chu vi0.25

0.25

0.5

Vậy


Câu 7

2 điểm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A(1;4), B(-2; -1) C(3;1)

1. Tính chu vi tam giác (0,75 điểm)

 

 

 

0.5


Chu vi tam giác


0.25

2. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. (0.75 điểm)

Gọi D(x;y) ,


0.25

ABCD là hình bình hành


0.5

  1. 3. Tìm trên trục hoành điểm P sao cho tổng khoảng cách từ P đến 2 diểm A và B nhỏ nhất. (0.5 điểm)

P nằm trên trục hoành nên  

Vì A và B nằm về hai phía đối với trục hoành nên  

nhỏ nhất khi và chỉ khi A, B, P thẳng hàng.  


0.25

 

Vậy  

0.25

                                       

                                 NỘI DUNG KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 10

                                                          Thời gian: 90 phút

  Đại số: ( 6 điểm)

                Hàm số bậc hai: Tìm a,b,c. ( 1 điểm)

                Giải phương trình chứa ẩn dưới mẫu, pt chứa căn, phương trình chứa dấu trị tuyệt đối. ( 2 điểm)

                Giải hệ phương trình. ( 1 điểm)

                Tìm m thỏa điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai. ( 1 điểm)

                Bất đẳng thức. ( 1 điểm)

   Hình học: ( 4 điểm)

                Tích vô hướng của hai vec tơ. ( 1 điểm)

                Hệ thức lượng trong tam giác. ( 1 điểm)

                Tọa độ của vecto, tọa độ của điểm; Biểu thức tọa độ tích vô hướng. (2 điểm)


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu