ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁUĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

                      MÔN TOÁN – KHỐI 11 

                      Thời gian làm bài : 90 phút

TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU


ĐỀ CHÍNH THỨC


I. ĐẠI SỐ 

Câu 1 : Giải phương trình

Câu 2 : a) Viết số hạng đầu và cuối của nhị thức

             b)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức

Câu 3 : Một nhóm gồm 10 học sinh được xếp thành hàng dọc, trong đó có An và Bích.Có bao nhiêu cách xếp sao cho trong hai bạn đó một bạn đứng ở vị trí đầu tiên và bạn kia đứng ở vị trí cuối cùng

Câu 4 : Gọi S là tập hợp gồm các số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một được lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5.Lấy ngẫu nhiên một số từ S.Tính xác suất để số lấy được có chữ số 0 nằm giữa hai chữ số lẻ

 Câu 5: Giải phương trình :

II. HÌNH HỌC 

     Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang , và O là giao điểm của các đường chéo AC ,BD. Gọi I , E lần lượt là trung điểm các cạnh SA,SC .

 Câu 1 :a)Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD)

             b) Tìm giao điểm K của dường thẳng AE và mặt phẳng (SBD)

 Câu 2 : Chứng minh BI song song mặt phẳng (SCD)

 Câu 3 : Mặt phẳng (R) đi qua điểm O song song với cạnh BC và SD lần lượt cắt CD,SC,SB tại các

 điểm M,N,P.Chứng minh tứ giác OMNP là một hình bình hành

                                                  ………… HẾT…………


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu