ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN - LỚP: 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒNTRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN 

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2019 - 2020

MÔN: TOÁN - LỚP: 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: …………………………………………. Số báo danh: ………………………….

ĐỀ BÀI

  1. (4,0 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

      a)                           b)  

      c)                        d)   

  1.  (1,0 điểm) Cho phương trình: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa

  2. (1,0 điểm) Cho biết . Tính .

  3. (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ, cho ba điểm .

      a) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác ABC.

      b) Tìm tọa độ H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng BC.

      c) Tìm tọa độ điểm D trên trục tung và có tung độ nhỏ hơn 3 sao cho tam giác ABD cân tại A.

  1. (1,0 điểm) Cho là ba số thực khác 0. Chứng minh rằng:


____HẾT____

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN 

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đáp án có 04 trang)


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2019 - 2020

MÔN: TOÁN - LỚP: 10

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)


Câu

Đáp án

Điểm

1

Câu 1a (1,0 điểm).  


          ĐK:

PT(1)

0,25

0,25

0,25

Vậy

0,25

Câu 1b (1,0 điểm).

ĐK:

PT(2)

0,25

0,25×2

Nghiệm là: 3;

0,25

Câu 1c (1,0 điểm).

ĐK

0,25

0,25


0,25

0,25

Câu 1d (1,0 điểm)

0,25


0,25

0,25

Vậy tập nghiệm S=

0,25

2

Câu 2 (1,0 điểm). Cho phương trình .  Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa .


pt có 2 nghiệm phân biệt


0,25

Khi đó :

0,25

  

(Thay ; )

0,25

0,25

3

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tính 


0,25

0,25

0,25

0,25

4

Câu 4a (1,0 điểm).

Chứng minh tam giác ABC vuông góc tại A,tính diện tích tam giác ABC0,25×2

0,25

0,25


Câu 4b (1,0 điểm).

Tìm tọa độ H là hình chiếu vuông góc của A trên BC

H là hình chiếu vuông góc của A trên BC nên và B,H,C thẳng hàng

0,25×2

Vậy

0,25×2

Câu 4b (1,0 điểm).

Tìm tọa độ điểm D trên trục tung sao cho tg ABD cân tại A .

0,25

TgABD cân tại A

0,25

0,25×2

5

Câu 5 (1,0 điểm). Cho a,b,c là 3 số thực khác 0. Chứng minh 


0,25×3

Cộng theo vế ta có :


Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần

____HẾT____


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu