KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 10 HỌC KÌ 1Phần 1: MA TRẬN

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

TOÁN 10 HỌC KÌ 1


Chủ đề - 

Mạch KTKN

Mức nhận thức

Cộng

1

Nhận biết

2

Thông hiểu

3

Vận dụng thấp

4

Vận dụng cao

Tìm tập xác định của hàm số  giải phương trình

1

    1,0        

1

1,0


           


       

2

2,0

Giải phương trình


1

          0,5

1

          0,5


2

         1,0

Xét tính chẵn lẻ của hàm số


1

1,01

1,0

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số1

          1,0


1

1,0

Tìm m để phương trình  có nghiệm thoả đk cho trước
1

        1,0

1

         1,0

Bài toán thực tế quy về hệ phương trình1

          1,0


1

        1,0

Hệ trục toạ độ2

           2,0


2

         2,0

Chứng minh đẳng thức vecto
        1,0                 

1

         1,0


Diễn giải:

1) Chủ đề – Hình học: 3,0 điểm

– Đại số: 7,0 điểm

2) Mức nhận biết:

– Chuẩn hoá: 8,0 điểm

– Phân hoá: 2,0 điểm

Mô tả chi tiết:

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số và giải phương trình:

1.Tìm tập xác định của hàm căn thức, Phân thức và hàm chứa căn. (gồm 2 câu nhỏ)

 2. Giải phương trình chứa ẩn dưới mẫu, chứa ẩn dưới dấu căn. (gồm hai câu nhỏ)

Câu 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số: Dạng chứa căn bậc. (gồm 1 câu)

Câu 3: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (gồm 1 câu)

Câu 4: Tìm m để phương trình  có nghiệm thoả đề bài cho trước (gồm 1 câu)

Câu 5: Bài toán thực tế quy về hệ phương trình (gồm 1 câu)

Câu 6: Bài toán về hệ trục toạ độ (gồm 2 câu nhỏ)

Câu 7: Chứng minh đẳng thức vecto. (gồm 1 câu)

Phần 2: ĐỀ

Câu 1 (2,0 điểm)

    1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a.    

b.

   2. Giải phương trình sau:

      a.

       b.

Câu 2:  (1,0 điểm) Xét tính chẵn lẻ của hàm số.

Câu 3: (2,0 điểm)  Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Câu 4: (1,0 điểm) Cho phương trình    

Tìm để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: 

Câu 5: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có:  

a) Tam giác ABC là tam giác gì. 

b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.

Câu 6: (1,0 điểm)

 Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2kg hạt hướng dương, 3kg hạt dẻ với giá tiền là 70500  đồng. Bạn Vân mua 3kg hạt hướng dương, 2kg hạt dẻ với giá tiền là 67000 đồng. Tính giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ là bao nhiêu?

Câu 7: (1,0 điểm) Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' thì .

…..HẾT…..

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Chữ kí của giám thị số 1:………….. Chữ kí của giám thị số 2:…………….


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90 phút - không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 1  trang

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………


SBD: …………………Câu 1 (2,0 điểm)

    1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a.    

b.

   2. Giải phương trình sau:

      a.

       b.

Câu 2:  (1,0 điểm) Xét tính chẵn lẻ của hàm số.

Câu 3: (2,0 điểm)  Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Câu 4: (1,0 điểm) Cho phương trình    

Tìm để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: 

Câu 5: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có:  

a) Tam giác ABC là tam giác gì. 

b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.

Câu 6: (1,0 điểm)

 Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2kg hạt hướng dương, 3kg hạt dẻ với giá tiền là 70500  đồng. Bạn Vân mua 3kg hạt hướng dương, 2kg hạt dẻ với giá tiền là 67000 đồng. Tính giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ là bao nhiêu?

Câu 7: (1,0 điểm) Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' thì .…..HẾT…..

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Chữ kí của giám thị số 1:………….. Chữ kí của giám thị số 2:…………….

ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019 – 20120

Môn: TOÁN 10


Câu 

Nội dung

Điểm

1.1Hàm số xác định khi:  

0.25

Vậy: Tập xác định:  

0.25


Hàm số xác định khi: 

0.25

Vậy tập xác định:  

0.25

1.2


 

0.5


ĐKXĐ:

0.25

(1)

     

Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là:

0.25

2.

Xét tính chẵn lẻ của hàm số.


Điều kiện:

0.25

Suy ra hàm số đã cho là hàm số lẻ.

0.75

3.

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:TXĐ: D = R

Ta có:

Đỉnh

Trục đối xứng:

Ta có: : bề lõm quay xuống 

Sự biến thiên: 

nên hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên

Bảng biến thiên:Bảng giá trị

0

1

2

3

4

0

1

0

Đồ thị


2.0

4.

Cho phương trình    

Tìm để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: 


Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi: 

0.5

Khi đó theo Viét ta có: 

0.25

0.5

5.

Cho tam giác ABC có:  

a) Tam giác ABC là tam giác gì. 

b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.a) Ta có:

 

0.5

nên suy ra là tam giác vuông cân tại C

0.5


b) Chu vi tam giác ABC là: 

0.5

Diện tích tam giác ABC là: (đvdt)

0.5

6.


Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2kg hạt hướng dương, 3kg hạt dẻ với giá tiền là 70500  đồng. Bạn Vân mua 3kg hạt hướng dương, 2kg hạt dẻ với giá tiền là 67000 đồng. Tính giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ là bao nhiêu?


Gọi số tiền mua 1kg hạt hướng dương là (đồng)

Gọi số tiền mua 1kg hạt dẻ là(đồng)

 

0.25

Theo đề ta có hệ phương trình:

0.25

Vậy số tiền mua hạt hướng dương là 12000 đồng. Mua hạt dẻ là 15500 đồng.

0.5


Diện tích tam giác ABC là: (ĐVDT)

0.5

7.

Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' thì .


G là trọng tâm tam giác ABC nên:

 

0.25

G' là trọng tâm tam giác ABC nên

0.25

Khi đó:

Suy ra điều phải chứng minh.

0.5


Ghi chú: Bài toán có thể có nhiều cách giải khác nhau nếu học sinh giải đúng thì vẫn cho điểm tối đa.


Hết

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu