ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn : TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT TÂN PHONG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN PHONG


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019  – 2020

Môn : TOÁN – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên HS: SBD:


Câu 1/ (2.5 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau:

Câu 2/ (1.5 điểm) 

a) Từ 6 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 5.

b) Một lớp học có 20 học sinh nam và 19 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn ra 1 cặp song ca gồm 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ? 

Câu 3/ (1 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển .

Câu 4/ (2 điểm)

  1. Từ 9 học sinh gồm 5 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh xếp thành hàng ngang. Tính xác suất để không có 2 nam sinh đứng cạnh nhau.

  2. Có 7 phiếu bốc thăm, trong đó có 3 phiếu trúng quà. Ông An được phép bốc 3 phiếu. Tính xác suất để ông An được 2 phiếu trúng quà.

Câu 5/ (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn . Tìm ảnh (C’) của (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số .

Câu 6/ (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm SA, SB, BC.

  1. Chứng minh rằng: EF // (SCD)

  2. Tìm giao điểm của AD và mặt phẳng (EFG).

HẾT 


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP.HCM          ĐÁP ÁN ĐỀ KT HỌC KÌ I (Năm học 2019-2020)

     TRƯỜNG THPT TÂN PHONG                  Môn : TOÁN – Lớp 11 – Thời gian : 90 phút


Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1a)0.25

0.25


0.25


0.25


Câu 1b)

(tan(3x-1)≠0 vì khi tan(3x-1)=0 thay vào phương trình dẫn đến vô lý)

(thỏa đk)
0.25

0.25Câu 1c)0.25


0.25+0.5


Câu 2a)

  1. Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng

Chọn c : 5 cách

Chọn a: 5 cách

Chọn b: 4 cách

Vậy có 5.5.4=100 số.


0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 2b)

b) Số cách để chọn ra 1 cặp song ca gồm 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ

 

0.5


Câu 3

 

Số hạng tổng quát:

Theo giả thiết ta có:

Vậy số hạng cần tìm:
0.250.25


0.25

0.25 

Câu 4a)

a)Số phần tử không gian mẫu

TH1: 3 nam, 3 nữ

Xếp 3 nữ ngồi hàng ngang:

Chọn ra 3 nam từ 5 nam:

Xếp 3 nam vô 4 chỗ:

Vậy có: .() = 5760 cách

TH2: 2 nam, 4 nữ

Xếp 4 nữ:

Chọn 2 nam từ 5 nam:

Xếp 2 nam vô 5 chỗ:

Vậy có: .() = 4800 cách

Vậy xác suất biến cố A: “không có 2 nam sinh đứng cạnh nhau”

0.250.25
0.25
0.25

Câu 4b)

b) Số phần tử không gian mẫu

Số phần tử biến cố A: “ông An được 2 phiếu trúng quà”

0.5


0.25


0.25

Câu 5

Gọi 

Ta có:

Ta có:

Vậy


0.25
0.25

0.25

0.25

 

        

Câu 6

  1. (vì EF là đường trung bình )

( do ABCD là hình bình hành) 

EF // (SCD)
0.25

0.25

0.25


0.25EF//CD (chứng minh ở câu a)

Gx cắt AD tại L (trong (ABCD))

Vậy

0.25

0.250.25


0.25


………………………………Hết………………………………….

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu