KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 MÔN:...TOÁN...... KHỐI 12 PHẦN TRẮC NGHIỆMKIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

MÔN:...TOÁN...... KHỐI 12

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Thời gian làm bài:....60 phút....

Đề thi gồm .04. trang,  .30 câu.


 

Mã đề thi 401

Họ, tên thí sinh:..................................................LỚP:………….SBD: ....................


I/ TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm )( 60 phút )


Câu 1: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Khoảng đồng biến của hàm số:

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hàm số xác định trên và có đồ thị như hình vẽ bên dưới . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có duy nhất một nghiệm .

                                                   

A. B.

C. D.

Câu 4: Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 5: Cho hình trụ có chiều cao , độ dài đường sinh , bán kính đáy . Ký hiệu là diện tích xung quanh của . Công thức nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho hình vuông cạnh . Gọi lần lượt là trung điểm của . Quay hình vuông xung quanh . Diện tích xung quanh của hình trụ tạo thành là

A. .              B. .               C. .             D.   

Câu 7: Cho hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 4cm, đáy là hình vuông cạnh . Diện tích xung quanh của hình nón là

A. B. C. D.

Câu 8: Cho , biểu thức có giá trị bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số để phương trình có  đúng 2 nghiệm thực phân biệt.


A. .

B. .        

C.

D. .

Câu 10: Cho hàm số ( là tham số). Tìm tất cả tham số thực để hàm số đạt cực tiểu tại .         A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hình chóp có đáy là hình vuông, vuông góc với mặt phẳng . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .

     A. .                         B. .                       C. .                           D. .

Câu 12: Tìm tập xác định của hàm số , với là một số nguyên âm.

A. B. C. D.

Câu 13: Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

                                 

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

A. B. . C. . D. .

Câu 15: Số nghiệm của phương trình

A. Vô nghiệm. B. . C. . D. .

Câu 16: Cho hàm số xác định và liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hỏi điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là điểm nào ?A.

B.

C.

D.


  Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số có bảng biến thiên sau trên khoảng

                            

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Đồ thị hàm số có dạng hình nào trong 4 hình vẽ sau

c49

A. Hình A. B. Hình C. C. Hình B. D. Hình D.

Câu 19: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

                                            

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Tìm tọa  độ giao điểm của đồ thị hàm số  .

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Cho khối chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, SA vuông góc với đáy ,,. Tính thể tích khối chóp SABC?

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho khối chóp vuông góc với , đáy là tam giác vuông cân tại , , góc giữa . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. .             C. .                   D. .

Câu 23: Một khối trụ có thể tích bằng và có đường sinh gấp ba lấn bán kính đáy. Độ dài đường sinh của là          A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Cho . Tính theo    ta được

A. . B. . C. D. .

Câu 25: Tìm tập nghiệm bất phương trình .

A. . B.

C. . D. .

Câu 26: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ 

                 

Tìm tất cả các giá trị để bất phương trình có nghiệm?

A. B. C. D.

Câu 27: Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất 3% một quý. Sau đúng 6 tháng anh Nam gửi thêm 100 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó.Hỏi sau 1 năm số tiền (cả vốn lẫn lãi) anh Nam nhận được là bao nhiêu? ( Giả sử lãi suất không thay đổi).

A. triệu đồng. B. triệu đồng. C. triệu đồng. D. triệu đồng.

Câu 28: Một hình hộp đứng có đáy là hình vuông chứa đồng hồ cát như hình vẽ. Tỉ số thể tích của đồng hồ cát và phần còn lại giữa đồng hồ cát và hình hộp đứng là

                                                         

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như sau:

            

Đặt . Khẳng định nào sau đây sai?

A. B. C. D.

Câu 30: Cho phương trình: . Để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt, tập hợp các giá trị thực của tham số có dạng . Tổng bằng

A. B. C. D.
----------------------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu