ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                         NĂM HỌC 2019 – 2020

      TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU                      MÔN TOÁN LỚP 12 – BAN CƠ BẢN

                                                                                                        Thời gian: 90 phút 

                                                                                                                               


                                                                                                            

            Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12A . . .

 

Mã đề: 111

I. TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Tập xác định của hàm số .

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 2. Kí hiệu lần lượt là tập nghiệm của các phương trình . Khi đó khẳng định đúng là

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 3. Giá trị cực tiểu của hàm số

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4. Tìm tập nghiệm của phương trình ?

   A. 

B. 

C. .

D. 

Câu 5. Tìm tập nghiệm của bất phương trình

   A.  

B.  

C.  

D. 

Câu 6. Tìm giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn .

   A. .

B. . 

C. .

D. .

Câu 8. Cho hàm số . Tính bằng

   A. 

B. .

C. .

D. .

Câu 9. Tìm tập nghiệm S của phương trình .

   A. S =.

B. S =

C. S =.

D. S = .

Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số ?

   A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 11. Hàm số nào trong các hàm số sau nghịch biến trên .

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 12. Tìm để phương trình có nghiệm. 

   A. .

B.  hoặc .

C. .

D. .


Câu 13. Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. 

   A. 

B. 

C. 

D.  

Câu 14. Số nghiệm nguyên của bất phương trình

   A. . 

B. .

C. .

D. Vô số. 

Câu 15. Cho ba hàm số , với là ba số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là , như hình vẽ sau. Mệnh đề nào sau đây đúng?

   A. .

B. .

C. . 

D. .

Câu 16. Đồ thị hàm số cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt . Khi đó độ dài đoạn là bao nhiêu? 

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 17. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 18. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

   A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 19. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 20. Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị , sao cho ba điểm , , thẳng hàng, trong đó là gốc tọa độ? 

   A. 

B. 

C. 

D.  

Câu 21. Cho tam giác vuông tại ,, quay tam giác xung quanh cạnh được hình nón. Thể tích của khối nón tương ứng là: 

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 22. Cho hàm số . Tính tổng các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng

   A. 0

B. 2

C. -2

D. 

Câu 23. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A.                                 B.                             C.                               D.

Câu 24. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , cạnh vuông góc với mặt đáy, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng . Gọi sao cho . Tính tỉ số thể tích

   A. .

B. .

C. .

D. . 

Câu 25. Cho hình chóp S.ABC cóvà đôi một vuông góc. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

   A. 

B. 

C. 

D.  

Câu 26. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi, biết , , . Thể tích của khối lăng trụ là

   A. .

B. . 

C. .

D. .

Câu 27. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng là 

   A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 28. Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên hai lần và giảm chiều cao đi 4 lần thì thể tích của khối chóp đó sẽ thay đổi như thế nào? 

   A. Tăng lên hai lần. 

B. Giảm đi ba lần.

C. Giảm đi hai lần. 

D. Không thay đổi.

Câu 29. Cho một khối trụ có độ dài đường sinh bằng 10, biết thể tích của khối trụ bằng . Diện tích xung quanh của khối trụ là: 

   A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 30. Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng diện tích xung quanh bằng . Tính thể tích của khối nón đã cho. 

   A. 

B. .

C. .

D. .

Câu 31. Xét hàm số có đồ thị (C) được cho ở hình bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt.

   A.  hoặc


  C.  hoặc
B. 


D.  hoặcCâu 32. Một chiếc bút chì khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy và chiều cao bằng . Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút chì và đáy là hình tròn bán kính. Giả định gỗ có giá a (triệu đồng), than chì có giá (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào sau đây? 

   A.  (đồng). 

B.  (đồng). 

C.  (đồng). 

D.  (đồng).


II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đạt cực đại tại .

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm.

Câu 3. Giải bất phương trình  

Câu 4. Cho tứ diện , đáy là tam giác vuông tại B, DA vuông góc với mặt đáy. Biết 

AB = 3a, BC = 4a, DA =. Tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp DABC.


---------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 12

Năm học 2019 - 2020

B.Phần tự luận

Câu 1: 

 

 

 

 

 
0,25
0,25

Câu 3: 

ĐK:

BPT  

So với điều kiện ta có tập nghiệm

 
0,25


0,25

Câu 2: 

có 4 nghiệm phân biệt.

Đặt

Suy ra:  0,25


0,25


Câu 4: 

 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là

 0,250,25


Ma de

Cau

Dap an

Ma de

Cau

Dap an

111

1

A

111

21

D

111

2

D

111

22

D

111

3

D

111

23

A

111

4

B

111

24

D

111

5

A

111

25

D

111

6

B

111

26

B

111

7

B

111

27

B

111

8

A

111

28

D

111

9

B

111

29

A

111

10

A

111

30

A

111

11

C

111

31

A

111

12

C

111

32

C

111

13

D

111

14

A

111

15

C

111

16

D

111

17

B

111

18

D

111

19

B

111

20

D

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu