ĐỀ THI CUỐI KỲ 1 TOÁN - Khối lớp: 10
ĐỀ THI CUỐI KỲ 1

Năm học 2019-2020

Ngày 17 -  12  -  2019

Môn: TOÁN - Khối lớp: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1. (1 điểm) Tìm tập xác dịnh của hàm số   Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số:   (P) . Tìm tọa độ giao điểm của (P)  và đường 

thẳngCâu 3. (1 điểm)  Cho phương trình     (1)  với là tham số. 

Tìm để phương trình có nghiệm duy nhất và tính nghiệm đó.Câu 4. (1 điểm) Cho phương trình  (2) với là tham số. 

  1. Tìm để phương trình (2) có hai nghiệm.

  2. Tìm phương trình để phương trình (2) có nghiệm thoả mãn .Câu 5. (2 điểm) Giải các phương trình sau:

a)

b)


Câu 6. (1 điểm) Chứng minh rằng với mọi số thực dương thìCâu 7. (2 điểm) Trong mp(Oxy) cho 3 điểm 

                    a/ Tìm  

                      b/ Chứng minh rằng : ΔABC vuông tại B . Từ đó tính diện tích ΔABC  
Câu 8. (1 điểm) Trong mặt phẳng cho ba điểm , , . 

Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, I là tâm đường tròn ngoại tiếp

Chứng minh ba điểm H, G, I thẳng hàng.Hết
ĐỀ THI CUỐI KỲ 1

Năm học 2019-2020

Ngày 17 -  12  -  2019

Môn: TOÁN - Khối lớp: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


CÂU 

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1. (1đ)

Hàm số xác định 

 
0,25x3
0,25

Câu 2.(1đ)

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):

Giao điểm của (P) và (d) là .


0,25x30,25

Câu 3. (1đ)

Phương trình có nghiệm duy nhất

 Khi đó, nghiệm của phương trình là                          0,25 x20,25x2

Câu 4. (1 đ)

a) Phương trình có hai nghiệm phân biệt .

b) Theo Vi-et ta có: .

.

Vậy .
Câu 5

(2 điểm)

a)  (1)

Điều kiện:  

(1) 

     

Vậy .

b)

 

.0,250,25


0,25

0,25

0,25
0,25x2
0,25

Câu 6. (1đ)

    Ta có: 

  

đúng với mọi .

Vậy .0.75

0,25


HẾT
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu