ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 10 TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC
TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN 10 

          (Đề kiểm tra có 01 trang) Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề )


Câu 1 (1điểm) . Tìm tập xác định của các hàm số sau :

a); b) .

Câu 2 (2điểm). Cho parabol có phương trình và đường thẳng : .

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của .

b) Gọi , là giao điểm của .Chứng tỏ vuông tại (với là đỉnh của )

Câu 3( 2.5điểm). Giải các phương trình sau :

a) ; b) ;

c) .

Câu 4 (1điểm). Cho tam giác . Tính và độ dài trung tuyến ( với là trung điểm của ).

Câu 5 (1điểm) .Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác với .Tính chu vi của tam giác .

Câu 6 (1điểm). Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác với . Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác theo . Tìm để tam giác vuông tại .

Câu 7 (1điểm). Cho phương trình với là tham số thực . Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .

Câu 8 ( 0.5điểm). Giải hệ phương trình .

---------- HẾT ----------

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 10. NĂM HỌC 2019 -2020

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM1


a)

Hàm số xác định . Tập xác định .

0.5


b)

Hàm số xác định . Tập xác định .


0.5


2


a)

Lập bảng biến thiên đúng 

0.5

Vẽ đồ thị đúng 

0.5

b)

Phương trình hoành độ giao điểm của là 

.0.5

Parabol có đỉnh

* Ta có : .

* vuông tại .

0.5


3


a)

Đk : . Khi đó ,  

0.25

            . Tập nghiệm của phương trình .


0.25
b)


0.5

    . Tập nghiệm của phương trình .


0.5
c)


0.5

      . Tập nghiệm của phương trình .


0.54

*   .

0.5

*  

                                  .


0.25x2


5

* Ta có : .

0.75

* Chu vi của tam giác là : .

0,25
6

* Ta có : .


0.5

* . Tam giác vuông tại  

                             0.25x2
7

có hai nghiệm phân biệt .

Theo định lí Vi –ét , ta có :  0.25x2

 

.


0,25x2


8

Điều kiện : .

*0,25

( thỏa điều kiện) 
0,25

(tđk)


-------- HẾT --------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu