KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH 

    SỞ GD VÀ ĐT TP.HỒ CHÍ MINH

  TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH

   

KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH 2019-2020)

        MÔN:  TOÁN 12                            

        THỜI GIAN: 90 PHÚT

PHẦN TỰ LUẬN ( 20 phút - 3 câu - 3.0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Giải các phương trình sau:

                                                            b)

Câu 2 (0,5 điểm): Tìm m để hàm số có hai cực trị.

Câu 3 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh . Biết SA vuông góc với đáy, . Tính thể tích khối chóp S. ABCD theo a.

- Hết-

 

     SỞ GD VÀ ĐT TP.HỒ CHÍ MINH

  TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH

   

KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH 2019-2020)

        MÔN:  TOÁN 12                            

        THỜI GIAN: 90 PHÚT

PHẦN TỰ LUẬN ( 20 phút - 3 câu - 3.0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Giải các phương trình sau:

                                                            b)

Câu 2 (0,5 điểm): Tìm m để hàm số có hai cực trị.

Câu 3 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh . Biết SA vuông góc với đáy, . Tính thể tích khối chóp S. ABCD theo a.

- Hết-

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu