Toán cao cấp A1TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn thi: Toán cao cấp A1

Dành cho lớp: DSI1121

Thời gian làm bài: 90 phút

                             (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số thực m:

                  

Câu 2: Cho ma trận . Khảo sát tính khả nghịch của A và tìm ma trận nghịch đảo của A (nếu có)

Câu 3: Cho hàm số , tính ;

Câu 4: Giải phương trình vi phân:

Câu 5: Tìm nghiệm riêng của phương trình   với điều kiện

Hết


 

Đáp án đề sô1: Học phần Toán Cao cấp A1- lớp DSI 1121

Câu

 

Điểm

1:

            Biến đổi sơ cấp theo dòng ta đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương trình tương  đương sau:

0.5 đ

 

Biện luận:

1)     m-9 0m≠9

Khi đó hệ (1) vô nghiệm nên hệ đã cho cũng vô nghiệm

0.5đ

 

2)     Nếu m=9 thì hệ (1) tương đương với

Chọn x2 = α; ta tính được

Vậy khi m=9, hệ đã cho có vô số nghiệm với 1 ẩn tự do:

với α tùy ý

0.5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5đ

2:

nên ma trân A  khả nghịch;

 

 

3:

0.75đ

0.75

0.5đ

4

Công thức nghiệm là:

Tình

Tính

o.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

Vậy :

0.5đ

 

 

 

 

5

 

Hết

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu