Đề thi môn Kinh Tế Lượng 


Câu 1: (6 điểm) Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng (X) và tổng vốn đầu tư (Y) trên địa bàn tỉnh A qua 10 năm liên tiếp như sau:

X(%)

10

12

15

10

11

14

13

18

20

18

Y(tỷ VNĐ)

100

96

80

99

98

80

85

74

70

70

a). Hãy ước lượng hàm hồi qui tuyến tính . Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui.

b). Tìm khoảng tin cậy 90% cho hệ số hồi qui .

c). Ở mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng lãi suất thực sự ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư tại tỉnh A được không?

Câu 2: (4 điểm) Một nhóm sinh viên trường đại học Sài gòn khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thi đại học khối A và thu được kết quả phân tích hồi qui bằng phần mềm Eviews như trong bảng bên trong đó:

Y_KQTDH là kết quả thi đại học khối A.

X2_T, X3_L, X4_H lần lượt là điểm thi môn Toán, Lý, Hóa ở năm lớp 12.

X5_TL là tâm lý của thí sinh trong phòng thi. X5_TL=1 là bình tĩnh, X5_TL=0 là căng thẳng.

a). Hãy viết hàm hồi qui tuyến tính.

b). Ở mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết kết quả học tập từng môn Toán, Lý, Hóa có thực sự ảnh hưởng đến kết quả thi đại học không (có giải thích)?

c). Ở mức ý nghĩa 1%, hãy cho biết mô hình có phù hợp không?

Hết

Câu 1: (6 điểm) Số liệu về lợi nhuận (Y: tỉ đồng) và doanh thu (X: tỉ đồng) của một số doanh nghiệp thuộc ngành may mặc ở TP HCM năm 2010 như sau:

X

100

105

110

115

120

110

115

119

120

Y

8

9

10

13

18

12

15

18

20

a). Hãy ước lượng hàm hồi qui tuyến tính . Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui.

b). Tính hệ số xác định của mô hình và giải thích ý nghĩa của hệ số này.

c). Ở mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng doanh thu thực sự ảnh hưởng đến lợi nhuận được không?

 

 

Câu 2: (4 điểm) Từ số liệu về sản lượng Y, phân hóa học X2, thuốc trừ sâu X3, tính trên một đơn vị diện tích ha người ta thu được phân tích hồi qui bằng phần mềm Eviews trong bảng bên.

 

a). Hãy viết hàm hồi qui tuyến tính của Y theo X2, X3.

b). Ở mức ý nghĩa 3%, hãy cho biết yếu tố nào thực sự ảnh hưởng đến sản lượng (có giải thích)?

c). Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số hồi qui của X2?

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu