KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Toán A1 (tt)TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn thi: Toán A1(850004)             

Dành cho nhóm:  2- Lớp: DDT1121+DDD1121

Thời gian làm bài: 90 phút

                             Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (2điểm) Tính các giới hạn

a)    

b)   

Câu 2: (2điểm) Tính đạo hàm cấp 1 và cấp 2 của hàm sô cho bởi phương trình tham số

             

Câu 3: (3điểm) Tĩnh các tích phân :

a)    

b)   

Câu 4: (2điểm) Tính tích phân suy rộng:

Câu 5: (1điểm) Xét sự hội tụ của chuỗi số

Hết


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu