KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Toán A1TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn thi: Toán A1               

Dành cho lớp: CDT1121

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                    Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (3điểm) Tính các giới hạn

a)    

b)    

Câu 2: (1,5 điểm) Tính đạo hàm tại của hàm sô cho bởi phương trình tham số

Câu 3: (4,5điểm) Tĩnh các tích phân :

a)    

b)    

c)    

Câu 4: (1,5điểm) Xét sự hội tụ của chuỗi số

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu