QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC& TNGV

MÔN THI: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

LỚP: HỌC LẠI

Thời gian làm bài: 75 phút

                                    Sinh viên không được sử dụng tài liệu để làm bài

Câu 1: (3 điểm) Để sản xuất kẹo và bánh cần 2 thứ nguyên liệu chính là đường và bột mì, với trữ lượng hiện có là 0,9kg đường và 1,1kg bột mì. 1kg kẹo cần 0,5kg đường và 0,3kg bột mì ; 1kg bánh cần 0,2kg đường và 0,4kg bột mì.

Giá 1kg kẹo là 10000 đ, giá 1kg bánh là  20000đ.

Yêu cầu

1.     Xây dựng mô hình sao cho tổng giá trị sản phẩm lớn nhất.

2.     Xây dựng mô hình bài toán đối ngẫu với mô hình toán của câu 1.

Câu 2: (4điểm)

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp đơn hình:

                            

Câu 3: (3 điểm) Giải bài toán vận tải cân bằng thu phát

 

40

70

20

80

10

9

2

30

4

3

1

20

2

6

2

Hết

Tp. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2013

                                                                   Người ra đề

 

                                                                   Trần Thanh Bình

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu