Toán Cao Cấp A1 -2014Toán Cao Cấp A1-Đề Số 1

Trường Đại Học Sài Gòn

DSI1131

Năm học: 2013-2014

Câu 1: (3đ) giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m:

Câu 2: (4 đ)

1)    Tính giới hạn:

2)    Cho hàm số:

Định tham số a để f lien tục trên R.

Câu 3:(1đ) tính đạo hàm cấp n của hàm số: y=x3ex.

Câu 4:  (2đ) tính:

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu