Toán cao cấp A (tt) SGUTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

 

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2011-2012

 

Môn thi: Toán cao cấp A1            

Dành cho lớp: DSI1111

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

                                    Sinh viên không được sử dụng tài liệu

 

Câu 1: Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m:

                       

Câu 2: Tính tích phân trong đó D là tam giác OAB với             O(0;0);A(1,2);B(3,3).

Câu 3: Giải phương trình vi phân

a)    

b)    

Hết

 


 

Đáp án:

Câu 1:

            Biến đổi sơ cấp theo dòng ta đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương trình tương             đương sau:

           

            Biện luận:

1)     2m+30m≠- 3/2

Khi đó hệ (1) vô nghiệm nên hệ đã cho cũng vô nghiệm

2)     Nếu m=3/2 thì hệ (1) tương đương với

Chọn x4= α; x5=β, ta tính được

Vậy khi m=-3/2, hệ đã cho có vô số nghiệm với 2 ẩn tự do.

Câu 2:  I = 4/3

Câu 3:

a)    

b)    

Hết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu