ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 11TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

TỔ TOÁN


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN KHỐI 11 

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)Họ, tên học sinh:…………………………………………………….                                                                 

Số báo danh:…………………………………………………………


  1. (1.0 điểm) Giải phương trình .   

  2. (1.0 điểm) Lớp 11A có 30 học sinh trong đó có 20 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một nhóm 7 học sinh của lớp 11A gồm 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ?

  3. (1.0 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức .

  4. (1.0 điểm) Giải phương trình .

  5. (1.0 điểm) Trường X tổ chức kiểm tra tập trung 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ cho học sinh khối 11 trong thời gian một tuần (không tổ chức kiểm tra vào ngày chủ nhật). Biết rằng mỗi ngày học sinh chỉ kiểm tra một môn. Tính xác suất để môn Toán kiểm tra đầu tiên và các môn không kiểm tra vào hai ngày liên tiếp nhau.

  6. (1.0 điểm) Xét tính tăng, giảm của dãy số có số hạng tổng quát .

  7. (1.0 điểm) Cho cấp số cộng thỏa mãn . Tìm số hạng thứ 15 của cấp số cộng đó.

  8. (3.0 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của

a) Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng .

b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng .                   

   c) Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng và hình chóp .


----------- HẾT ----------


ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN TOÁN KHỐI 11 – NĂM HỌC 2019-20206) Xét tính tăng, giảm của dãy số có số hạng tổng quát .

1 điểm

 

0,25

                                 

0,25

                               

0,25

giảm

0,25

7) Cho cấp số cộng thỏa mãn . Tìm số hạng thứ 15 của cấp số cộng đó.

1 điểm

(a)

0,25

(b)

0,25

(a) và (b) cho

0,25

0,25

8) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của

3 điểm


a) Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng .

1 điểm

(1)

0,5

  (2)

0,25

(1) và (2)

0,25

b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng

1 điểm

(3)

0,25

(4)

0,25

(3) và (4)  

0,5

c) Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng và hình chóp .

1 điểm

Tìm giao tuyến của và các mặt

0,25

Tìm giao tuyến của và mặt  

0,25

  Tìm giao tuyến của và mặt 

0,25

Kết luận thiết diện  

0,25


1) Giải phương trình .   

1 điểm

0,25

          

0,25

0,25

0,25

2) Lớp 11A có 30 học sinh trong đó có 20 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một nhóm 7 học sinh của lớp 11A gồm 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ?

1 điểm

Số cách chọn nam  

0,25

Số cách chọn nữ  

0,25

Đáp số:

0,25

            cách.

0,25

3) Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức .

1 điểm

SHTT:

0,25

             

0,25

YCBT ứng với

0,25

Đáp số            

0,25

4) Giải phương trình .(1)

1 điểm

Điều kiện:

0,25

0,25

       

0,25

     

0,25

5) Trường X tổ chức kiểm tra tập trung 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ cho học sinh khối 11 trong thời gian một tuần (không tổ chức kiểm vào ngày chủ nhật). Biết rằng mỗi ngày học sinh chỉ kiểm tra một môn. Tính xác suất để môn Toán kiểm tra đầu tiên và các môn không kiểm tra vào hai ngày liên tiếp nhau.

1 điểm

0,25

TH1: Toán thi thứ 2:     

Chọn 2 ngày không kề nhau và xếp thi Văn, Ngoai ngữ:  cách

0,25

TH2: Toán thi thứ 3

Xếp Văn và Ngoại ngữ thi thứ 5 và 7:  2 cách

0,25

0,25


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu