ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH TIÊN HOÀNGSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT 

ĐINH TIÊN HOÀNG 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút 


 

Mã đề thi

102

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên học sinh: ................................................................................. Lớp: .............................


A – PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)


Câu 1: Nghiệm của bất phương trình là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 2: Đạo hàm của hàm số là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh , . Thể tích của khối chóp là.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4: Hàm số có đạo hàm là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5: Cho khối hộp chữ nhật có thể tích . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

B. .

C. .

D. .

Câu 6: Đồ thi hàm số  có điểm cực đại là:

A. ( -1 ; 3 ).

B. ( 1 ;- 1 ) .

C. ( 1 ; 3 ).

D. ( -1 ; -1 ).

Câu 7: Tập xác định của hàm số là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8: Cho mặt cầu có độ dài bán kính là r. Diện tích mặt cầu là

A.

B.

C.

D.

Câu 9: Hàm số đồng biến trên những khoảng nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 11: Tập xác định của hàm số: là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 12: Nghiệm của phương trình là:

A. .

B.

C. .

D. .

Câu 13: Cho khối cầu có độ dài đường kính là 4. Thể tích khối cầu là

A.

B.

C.

D.

Câu 14: Tập hợp nghiệm của bất phương trình là :

A.

B.

C.

D.

Câu 15: Tìm tập nghiệm của phương trình

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 16: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính tích V của khối chóp tứ giác đã cho.

A.

B.

C.

D.

Câu 17: Cho biểu thức  với . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.

B.

C.

D.

Câu 18: Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. Hàm số có điểm cực tiểu và điểm cực đại.

B. Hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu.

C. Hàm số có đúng một điểm cực trị.

D. Hàm số luôn đồng biến trên .

Câu 19: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a là:

A.

B.

C.

D.

Câu 20: Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  là x= 1

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  là

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận

Câu 21: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại ; vuông góc với mặt đáy ; , Góc giữa mặt phẳng và mặt đáy . Mặt phẳng đi qua và trọng tâm của tam giác cắt các cạnh lần lượt tại , . Thể tích của khối chóp theo

A.

B.

C.

D.

Câu 22: Nghiệm của bất phương trình là.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 23: Cho hình chóp , , đôi một vuông góc với nhau và , , . Tính thể tích khối chóp .

A. .

B. .

C.

D. .

Câu 24: Với là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 26: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là :

A.

B.

C.

D.

Câu 27: Cho và  ( là phân số tối giản). Tính .

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 28: Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng Tính theo thể tích của khối lăng trụ.

A.

B.

C.

D.

Câu 29: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại .

B. Hàm số đạt cực tiểu tại .

C. Hàm số đạt cực đại tại .

D. Hàm số đạt cực đại tại .

Câu 30: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng . Khi quay cạnh CD quanh trục BA, diện tích xung quanh mặt trụ được tạo ra là

A.

B.

C.

D.


B – PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 1: Cho khối lăng trụ đứng , đáy là tam giác vuông cân tại . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

Câu 2: Giải các phương trình sau :

            a)                

            b)                      

            c)

Câu 3: Giải các phương trình sau :

            a)    

            b)   

            c)----------- HẾT ----------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu