Nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH Hóa 9Nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH(nếu có) khi cho 1) Dây đồng vào H2SO4(đặc nóng) 2) Cho đinh sắt vào dd đồng (II) sufnat 3) Đốt dây sắt trong khí clo 4) Đinh sắt vào HNO3 đặt nguội 5) Đinh sắt vào dd MgSO4 6) Lá đồng vào dd bạc narti 7) Rắc bột nhôm vào ngọn đèn cồn 8) Cho mẫu đá vôi vào HCl 9) Dây đồng vào dd H2SO4(loãng) 10) Viên narti vào cốc nước có chứa dd pp 11) Nung nóng ống nghiệm dựng Cu(OH)2 12) Lá nhôm vào dd NaOH 13) Cho mẫu giấy quì tím HCl, sau đó nhỏ tiếp NaOH dư vào

giải: 

1) Dây đồng tan dần. Dung dịch chuyển màu xanh. Có khí mùi hắc bay ra

PTHH: 

2) Đinh sắt tan 1 phần. Dung dịch nhạt màu dần. Có Cu bám ngoài đinh 

PTHH: 

3) Dây sắt cháy sáng trong khí clo, toả nhiều nhiệt (có thể vỡ bình), trong bình TN có chất rắn màu đỏ nâu 

PTHH: 

4) Ko hiện tượng. Sắt bị thụ động hoá trong HNO3 đặc nguội

5) Ko hiện tượng. Fe ko thể đẩy Mg

6) Đồng tan dần. Dung dịch dần chuyển màu xanh lá. Có kim loại Ag bám ngoài Cu

PTHH: 

7) Nhôm cháy sáng 

PTHH: 

8) Mẩu đá vôi tan dần. Có bọt khí bay ra 

PTHH: 

9) Ko hiện tượng. Cu ko thể đẩy H khỏi dd axit loãng (trừ HNO3 loãng vẫn tác dụng được).

10) Mẩu natri tan dần. Có khí thoát ra. Dung dịch chuyển màu hồng sẫm (sách ghi là màu đỏ ấy)

PTHH: 

11) Khối lượng Cu(OH)2 giảm dần. Cu(OH)2 từ xanh lơ chuyển dần sang đen. Đến khi đen hoàn toàn thì ko giảm khối lượng nữa

PTHH: 

12) Lá nhôm tan dần. Có khí ko màu bay ra 

PTHH: 

13) Quỳ tím sau khi nhỏ HCl vào thì chuyển màu đỏ. Nhỏ từ từ NaOH vao thì quỳ tím từ đỏ chuyển sang tím. Đến khi NaOH dư thì quỳ lại chuyển màu xanh
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu